Начало / Общество / „ЕРАЗЪМ+“ ЗА ПГРТО – ОТ ПОРТУГАЛИЯ ДО ГЪРЦИЯ

„ЕРАЗЪМ+“ ЗА ПГРТО – ОТ ПОРТУГАЛИЯ ДО ГЪРЦИЯ

На 30 май 2024 година приключиха дейностите на бенефициерите в Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване (ПГРТО) – Плевен по предварителната подготовка за реализирането на проект № 2023-1-BG01-KA121-VET-000118029, финансиран по Програма „Еразъм +” на Европейския съюз, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение.
Проектът е дейност от присъдена акредитация за периода 2022-2027 година и ще се реализира от ПГРТО и ARISTOS ETN Родос, Гърция.

Мобилността обхваща ученици от професия Ресторантьор, специалност „Кетъринг“ и „Готвач“ , които ще реализират 15-дневен международен стаж в ресторанти с пет и четири звезди.   Ще се управлява от ПГРТО в сътрудничество с гръцкия ни партньор.

От 28.02.24 до 06.03.24 г. осем учители по професионална подготовка от гимназията под ръководството на директора и заместник-директора по учебната дейност на училището осъществиха едноседмична мобилност в едно от най-добрите в областта на професионалното обучение и образование училище по хотелиерство и ресторантьорство в град Сетубал, Португалия. В рамките на мобилността те посетиха хотели и ресторанти, уебинари от шеф готвачи /преподаватели в училището/,  като се запознаха с португалския опит и иновации в професионалното образование. В рамките на мобилността те посетиха образователни институции, хотели и ресторанти, като се запознаха се португалската образователна система за подготовка на персонал за туристическия сектор, функцията на училищните учебни бази за практика /учебна работилница – кухня, ресторант за обучение/, организацията на учебния процес в професионално училище. Обмениха добри практики с колегите си от Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal,  като посетиха уроци в учебно заведение с дуално обучение , обсъдиха нови методи на преподаване и визуализация на съдържанието и прилагана система за оценка на знанията на учениците, училищна документация и дигитализация на административните услуги. Наблюдаваха нови техники на работа, използване на съвременен инструментариум разнообразни продукти и тяхното съчетаване. Запознаха се с алтернативните подходи на взаимодействие с учениците, с добрите практики между училището и бизнеса за постигане на по-високо качество на обучение, с европейските стандарти на професионално образование и адаптирането им към тях. По време на мобилността  педагогическите специалисти имаха възможността да се запознаят и с културно-историческото наследство на града, както и с това на Лисабон.

Веднага след завръщането си, участниците разпространиха придобития опит, като организираха представяне на резултатите от проекта на останалите колеги от гимназията,които имаха възможност чрез презентация да се запознаят с обучението чрез работа  – с организацията и контрола на учебния процес, с добрите практики за сътрудничество между училището и бизнеса, със системата за избор на наставници, с начините на оценяване и утвърждаване на уменията и компетентностите на учениците в реална работна среда, с финансовото обезпечаване на обучението чрез работа. За валидиране на компетентностите, придобити по време на мобилността, ползвателите получиха Europass сертификат за мобилност, а от партньора-домакин сертификат за проведена мобилност по програма „Еразъм+“. Издадените документи ще послужат за оценка компетенциите на учителите, като част от атестацията им и самооценяването на гимназията.

От 28.02.24 до 06.03.24 г. осем учители по професионална подготовка от гимназията под ръководството на директора и заместник-директора по учебната дейност на училището осъществиха едноседмична мобилност в едно от най-добрите в областта на професионалното обучение и образование училище по хотелиерство и ресторантьорство в град Сетубал, Португалия. В рамките на мобилността те посетиха хотели и ресторанти, уебинари от шеф готвачи /преподаватели в училището/  като се запознаха с португалския опит и иновации в професионалното образование. В рамките на мобилността те посетиха образователни институции, хотели и ресторанти, като се запознаха се португалската образователна система за подготовка на персонал за туристическия сектор, функцията на училищните учебни бази за практика (учебна работилница – кухня, ресторант за обучение), организацията на учебния процес в професионално училище. Обмениха добри практики с колегите си от Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal  като посетиха уроци в учебно заведение с дуално обучение , обсъдиха нови методи на преподаване и визуализация на съдържанието и прилагана система за оценка на знанията на учениците, училищна документация и дигитализация на административните услуги. Наблюдаваха нови техники на работа, използване на съвременен инструментариум разнообразни продукти и тяхното съчетаване. Запознаха се с алтернативните подходи на взаимодействие с учениците, с добрите практики между училището и бизнеса за постигане на по-високо качество на обучение, с европейските стандарти на професионално образование и адаптирането им към тях. По време на мобилността  педагогическите специалисти имаха възможността да се запознаят и с културно-историческото наследство на града, както и с това на Лисабон.

Веднага след завръщането си, участниците разпространиха придобития опит като организираха представяне на резултатите от проекта на останалите колеги от гимназията, които имаха възможност чрез презентация да се запознаят с обучението чрез работа  – с организацията и контрола на учебния процес, с добрите практики за сътрудничество между училището и бизнеса, със системата за избор на наставници, с начините на оценяване и утвърждаване на уменията и компетентностите на учениците в реална работна среда, с финансовото обезпечаване на обучението чрез работа.

За валидиране на компетентностите, придобити по време на мобилността, ползвателите получиха Europass сертификат за мобилност, а от партньора-домакин сертификат за проведена мобилност по програма „Еразъм+“. Издадените документи ще послужат за оценка компетенциите на учителите, като част от атестацията им и самооценяването на гимназията.

Проектът е насочен към практическото обучение в реална работна среда на гимназистите от X, XI и XII клас. Учениците проведоха занимания по професионална терминология на английски език, професионална, културна и практическа подготовка, целящи да ги подготвят за успешното участие в мобилност. Предстои мобилност в Родос, която ще представи на учениците възможност да усвоят тънкостите при приготвянето  на различни ястия от традиционната гръцка кухня, да се докоснат до тайните на местните кулинарни майстори и да се потопят в културната атмосфера на острова.

Прочетете също:

Прокуратурата в  Плевен ръководи разследване за убийство на жена от съпруга ѝ

Окръжна прокуратура – Плевен ръководи разследването по досъдебно производство за убийството на Д.М. на 42 ...