Акценти
Начало / Култура / Една кандидатура от Област Плевен за попълване на националната система „Живи човешки съкровища”

Една кандидатура от Област Плевен за попълване на националната система „Живи човешки съкровища”

„Винопроизводството – традиционна направа и употреба в Плевенския район“ е кандидатурата от област Плевен  за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България“ за 2022 г.. Вносители са НЧ „“Съгласие 1869“, гр. Плевен, Институт по лозарство и винарство, гр. Плевен, местната изба вила“Гривица“, винарска къща „Мизия“ и фолклорен ансамбъл „Мизия“.

Експертна комисия, председателствана от заместник областния управител Александър Трайков и членове д-р Ива Станоева – ИЕФЕМ – БАН, Миглена Николаева –  ръководител отдел „Етнография“ на РИМ – Плевен, Елеонора Ходжаджикова – експерт координатор на регионално експертно-консултантски център – Плевен разгледа днес постъпилата кандидатура от област Плевен.

Комисията констатира, че формалните критерии са изпълнени и премина към обсъждане на кандидатурата по същество. Тя представя елемента винарство, който е вписан в сферата „Знания, обичаи, отнасящи се до природата и вселената“ националния регистър на нематериалното културно наследство. Кандидатурата има отношение и към сферата „Социални обичаи, обреди и празнични събития“ заради символната и ритуална употреба на виното в социалната и религиозната празничност на общностите.

Винарството е традиционен поминък за Плевенския район от векове, който и днес продължава да се практикува от множество домакинства, от малки винарни, а също и от Института по лозарство и винарство, създаден през 1902 г. на основата на богатите традиции на местното население.

Знанията и уменията за отглеждането на лозовите насаждения, за добиването и обработването на гроздето, на неговата ферментация, за получаването на виното продължават да се предават в неформалната среда на семейството. Днес паралелно се развиват и формалното обучение, и научно-изследователската дейност, които в съвременните условия спомагат за устойчивото развитие на лозарството и винарството в региона. Като други положителни страни на кандидатурата комисията отбеляза доброто представяне в документацията на различните по тип общности, които са пряко свързани с елемента – производители, потребители /местни, национални, чуждестранни/, обучители, изследователи. Значимото място на винопроизводството и виното в религиозния, обредния и празничния живот на общностите, мерките, които досега са осигурявали жизнеността на лозарството и винарството в региона са сред достойнствата на кандидатурата.

В рамките на заседанието гл. ас. Д-р Ива Станоева запозна присъстващите с актуализацията на Статута на Националната система „Живи човешки съкровища – България“ – промени в документацията за попълване на Националната представителна листа и въвеждане на процедури за изграждане на две нови листи – Национална листа на нематериално културно наследство, нуждаещо се от спешни мерки за опазване и Национален регистър на програми, проекти и дейности, които най-добре отразяват принципите и целите на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство.

Г-жа Станоева информира и за нововъведенията в актуализирания Регистър на нематериалното културно наследство, които ще спомогнат за решаване обхвата на постъпващите за селекция кандидатури.

В срок до 30 септември резултатите от проведения областен етап, следва да бъдат представени на министъра на културата.

Прочетете също:

За 50-ти път в Плевен ще се проведе  лекоатлетическата щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“

Юбилейното 50-о издание на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“ ще се проведе ...