Акценти
Начало / Общество / До второ нареждане затварят детските градини и яслите в област Плевен

До второ нареждане затварят детските градини и яслите в област Плевен

Във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на България министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която до второ нареждане в област Плевен и област Габрово се преустановяват учебните занятия и извънкласните занимания в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации; преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приемът и провеждането на планова оперативна дейност и свижданията във всички лечебни заведения.

Със същата заповед се преустановяват посещенията в детските ясли и детските градини; преустановяват се всички масови мероприятия, включително спортни и културни (кина, театри, концертни зали, фитнес-зали и други, в които се събират много хора на закрито).

Въвежда се карантинен режим на работа в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, Плевен и МБАЛ „Д-р Тота Венкова“, Габрово. Това включва ограничаване достъпа на външни лица до сградите на лечебните заведения, преустановяване на детските и женските консултации, на приема и плановите операции, както и на свижданията.

Въвежда се 14-дневна карантина в отделенията, в които са хоспитализирани и изолирани пациентите с потвърдени проби за COVID-19. Преустановяват се приемът в и изписването на пациенти от съответните отделения. Нарежда се засилен дезинфекционен режим.

Лечебните заведения следва стриктно да спазват както мерките за превенция и контрол на инфекциите, съгласно Наредба № 3 от 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции, така и насоките на Световната здравна организация.

Областните управители, кметовете на общини и органите на МВР оказват пълно съдействие като създадат организация за осъществяването на контрол по изпълнение на разпоредените мерки.

На територията на цялата страна се преустановяват посещенията на културни мероприятия, в това число и кина, а спортните мероприятия ще се провеждат без публика. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца.

На регионалните здравни инспекции е разпоредено да създадат организация съвместно с лечебните заведения за осигуряване на леглови резерв, както и за организация на работа на медицинския персонал.

Регионалните здравни инспекции трябва да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на ОДМВР и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на необходимата организация.

Прочетете също:

Община Плевен подписа с МРРБ споразумения за финансиране на три инфраструктурни проекта

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов подписа с Министерството на регионалното развитие и благоустройството ...