Акценти
Начало / Общество / Днес е общественото обсъждане на предварителния вариант на програма за качеството на атмосферния въздух в общината

Днес е общественото обсъждане на предварителния вариант на програма за качеството на атмосферния въздух в общината

Обществено обсъждане на предварителния вариант на „Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на Община Плевен“  ще се проведе днес от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3, пл. ”Възраждане” № 2.

Лектори на събитието ще бъдат експертите от ДЗЗД „КАВ – Плевен“ – изпълнител на дейностите по изготвянето на „Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на Община Плевен“ съгласно сключения с Община Плевен  договор за възлагане на обществена поръчка.

Предварителният вариант на Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на Община Плевен“  е обществено достъпен на официалния интернет сайт на общината – https://www.pleven.bg, в раздел„Обяви и съобщения“.

Програмата включва описание на характера и произхода на замърсяването. Направен е анализ на ситуацията чрез математическо моделиране на замърсяването на въздуха. Описани са целите, приложимите мерки, които трябва да доведат до намаляване на емисиите, сроковете за прилагането на мерките, възможните финансови източници и отговорните институции. Предвидените мерки са разделени на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни и са предвидени предимно за сектори, които са по-значими източници на емисии в атмосферния въздух като автомобилен транспорт и битово отопление. Направено е математическо моделиране на замърсяването на въздуха към 2023 г. и 2025 г., за да се отчете приносът на предвидените в програмата мерки.

Основната цел на Програмата е да изпълни задълженията за намаляване емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на община Плевен.

Прочетете също:

10 медела за ШКК „Спартак” – Плевен от Национално първенство по шотокан карате-до

Един златен, два сребърни и седем бронзови медала спечелиха каратеките  на Шотокан карате клуб „Спартак” ...