Акценти
Начало / Политика / ДЕН със спешни антикризисни мерки в подкрепа на икономиката, социалната сфера и финансите

ДЕН със спешни антикризисни мерки в подкрепа на икономиката, социалната сфера и финансите

От гражданско сдружение „Достойнството на един народ” – ДЕН  излязоха с пакет от антикризисни мерки, чиято цел е да се запази в максимална степен функционирането на икономиката, финансовата система и бизнес активността, както и запазване на доходите и осигуряване издръжката на гражданите.

Предложеният от ДЕН пакет включва текущи, превантивни и следкризисни мерки, по важните от които са:

• Незабавна отмяна на предложения от БСП и приет с гласовете на ГЕРБ в НС текст в закона за извънредните мерки, за държавно определени-фиксирани цени на стоките и услугите предлагани от търговците, определяни на база средните цени за тримесечието преди обявяване на извънредното положение. Ограничаване на спекулата със стоки от първа необходимост и предпазни средства за борба с коронавирус, може да се постигне, чрез подпомагане от държавата на производството, доставката и  транспорта на българските и вносните стоки, които са в недостиг, а не чрез изкуствено фиксирани и държавно регулирани цени, което може още повече ще засили дефицита с тях и ще принуди множество търговци да спрат предлагането им и дори да прекратят дейността си. Стоки и услуги, като горива, природен газ, ел. енергия, които е нормално да поевтинеят, поради понижени борсови цени или спаднало пазарно търсене, ще останат на високите си предкризисни нива;

• Незабавно намаляване основния размер на ДДС на 18%, считано от 01.04.2020г.;

• Увеличаване на прага  за регистрация по ДДС на 200 хил. лв., което ще стимулира и облекчи дейността и разходите на малкия бизнес. В момента комбинацията от изключително ниския праг за регистрация по ДДС и разходите на фирмите за отчетността по него, съчетани с кризисната икономическа ситуация причинена от коронавируса, оказват съкрушителен натиск върху малкия бизнес в България, което със сигурност ще доведе до закриването на много дребни предприятия, притиснати от намалените приходи и постоянните разходи;

• За стоките жизнено необходими за борбата с коронавируса, да бъде временно премахнат ДДС  и стимулирано и улеснено местното производство и вноса, като това са медицински маски и ръкавици, антисептични разтвори, кърпички, препарати, сапуни и препарати за лична хигиена, както и на етилов алкохол, ако се използва като суровина за производството на антисептици;

• За посочените в предишната точка групи стоки, които са внос, да бъде осигурен облекчен митнически режим и бърз транспортен коридор;

• За хранителните стоките от първа необходимост, лекарствата и медицинските дейности, ДДС да бъде 9%;

• Предприятията със свободен капацитет и намалени мощности от сферата на текстилната индустрия, химическата и тази за медицински консумативи, спешно, да бъдат реорганизирани за производство на маски, предпазни облекла, разтвори и други артикули необходими за превенция и борба с коронавируса у нас, а при задоволяване на местните потребностите и за износ. Да бъде извършвана спешна преквалификация на освободени служители от най-силно пострадалите сектори като туризъм и ресторантьорство и да бъдат пренасочени в производството на горепосочените дейности;

• Гратисен период,  докато трае извънредното положение и последващо разсрочване до 3 месеца след отмяната му, на всички данъчни и осигурителни вноски  и такси, без лихви и глоби за всички фирми и свободни професии, които са с напълно преустановена дейност заради ограничителните мерки, наложени от правителството, но не са освободили наетите в тях лица. Всички бизнеси, които са принудени да затворят, няма да имат приходи за този период, поради внезапното прекратяване на дейността. Това ще доведе до проблеми с финансовата ликвидност при тях след възобновяване на дейността им. Въвеждането на гратисен период и разсрочено плащане, ще им помогне за акумулиране на финансов ресурс след отмяната на ограничителните мерки и бързо и пълноценно възстановяване на дейността им. Последващо запазване и бързо рестартиране на тези бизнеси, ще компенсира в бъдеще моментно намалените приходи в държавния бюджет. Бизнесите с частично ограничена дейност, да могат да се възползват само от разсрочване на тези задължения, докато възобновят дейността си до нормален капацитет;

• Допълнителна отстъпка от 10% за фирми и физически лица, които не се възползват от сроковете за разсрочено плащане на данъци и такси за 2019 и 2020г. и ги заплатят в пълен дължим размер в определените преди извънредното положение срокове. Така лицата и компаниите, които нямат ликвидни проблеми, ще бъдат стимулирани да заплатят дължимото, с което бюджетът на държавата и общините ще бъде попълнен и ще разполага с достатъчно средства за здравеопазване, борба с епидемията и за останалите антикризисни мерки;

• Пълна отмяна на авансовото заплащане на корпоративен данък за цялата 2020 г. за всички фирми. Няма никаква яснота, кои от тях изобщо ще оцелеят, а дори и тези запазили или възобновили дейността си, едва ли ще формират изобщо печалби или те ще са несъпоставими с тези от предходните години;

• Приспадане за следващ период на всички авансово заплатени за 2020 г. данъци, такси, лицензии, концесии, местни такси и др.за времето на ограничена или прекратена дейност на фирмите и физическите лица по време на извънредното положение;

• Подпомагане и стимулиране от държавата на земеделските производители, поради навлизане в най-интензивните периоди от стопанската година в този сектор и гарантиране производството на храни и добра реколта;

• Възстановяване чрез приспадане на надплатените суми от клиентите за природен газ и топлинна енергия за срока по силата на споразумението между ЕС и Газпром. Потребителите ще са затруднени да заплатят сметките за тях за последните месеци от отоплителния сезон по старите завишени цени. Фирмите, клиенти пряко или косвено на Булгаргаз, да получат като приспадане за текущи и бъдещи задължения надплатените суми, което ще ги облекчи откъм разходи в периода на извънредно положение;

• Всички неоснователно забавени и дължими плащания на държавата към бизнеса и гражданите, да бъдат незабавно изплатени, за да могат те да посрещнат текущите си задължения и разходи;

• НОИ да заплаща 60% от заплатите на работещите в неплатен отпуск за срок до 3 месеца от  намаляването или спирането на дейността на фирмата във връзка с епидемията или мерките от извънредното положение, ако на служителите не бъдат прекратени трудовите договори. Размерът на изплащаното възнаграждение да бъде равен на дължимото обезщетение за безработица, което същите служители биха получили от НОИ, ако се регистрират като безработни. Работещите на свободна практика с преустановена дейност поради ограничителните мерки, да  бъдат освободени от осигурителни внoски за този период. За сезонните работници от сферата на туризма и ресторантьорството, да се предоставят безплатни онлайн курсове за преквалификация, езикови и други обучения, за периода на които и при успешно полагане на изпитите, да получават месечно обезщетение от НОИ в размер на 1 минимална заплата.  Карантината на работещите, сертифицирана с медицински документ, да бъде обезщетявана с обезщетение за болест;

• Всички служители, чиито договори за работа са временно или окончателно прекратени заради преустановяването дейността на компанията, в следствие на изрично разпореждане във връзка с извънредното положение, да получат еднократно обезщетение от държавния бюджет в размер на 1 минимална работна заплата;

• удължаване на сроковете за предоставяне на обезщетенията за безработица и майчинство, изтичащи по време на извънредното положение с още 3 месеца, ако лицата не постъпят на работа в този период;

• Клиeнтитe, ĸoитo изпaднaт във финaнcoви зaтpyднeния по време на извънредното положение и ограничителните мерки, мoгaт дa пoиcĸaт плaщaниятa пo ĸpeдити и застраховки живот дa бъдaт oтлoжeни c дo тpи мeceцa без санкции и лихви за просрочие;

• Клиeнтитe-физически лица, ĸoитo изпaднaт във финaнcoви зaтpyднeния по време на извънредното положение и ограничителните мерки, мoгaт дa пoиcĸaт срокът за плaщaниятa на сметки за основни услуги като вода, ток, парно и тел. да бъде удължаван с 1 месец, за всеки отчетен период, до месецът следващ отмяната на извънредното положение;

• Извършване от надзорните органи на ежедневен мониторинг, улеснени процедури и  подкрепа за финансовия сектор в България: банки, застрахователи, пенсионни фондове и др.;

• Придържане от правителството и действия към целта за влизане на България в ERM-2. По този начин, в бъдеще ще могат да се ползват част от средствата отделяни от ЕЦБ и останалите институции и спасителни механизми  на Еврозоната;

• Спешна оптимизация на дистанционната работа и електронните услуги в администрациите в публичния сектор, което ще намали максимално физическото присъствие на държавните и общинските служители, но ще се гарантират основните услуги и непрекъсваемост на процесите за гражданите и бизнеса;

• Изготвяне на цялостна програма за следкризисни мерки в пострадалите от кризата сектори, както и политика за преструктуриране и възползване от възникналите от кризата дефицити и възможности за производство, търговия и услуги в местен и международен план, които да гарантират бързо възстановяване на бизнеса и на българската икономика.

Прочетете също:

За 50-ти път в Плевен ще се проведе  лекоатлетическата щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“

Юбилейното 50-о издание на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“ ще се проведе ...