Начало / Образование / ДГ „Юнско въстание“ приключи успешно първата година по проект „Proud to be me“

ДГ „Юнско въстание“ приключи успешно първата година по проект „Proud to be me“

Първата година по проекта на ДГ „Юнско въстание“ „Proud to be me“ (Ключова дейност 2 на Програма „Еразъм+“) приключи с Транснационална среща, чийто домакин беше българският партньор. Основните цели и задачи на срещата бяха свързани с осъществяване на педагогически обмен с цел развитие на интеркултурни компетентности и опит.

Програмата на транснационалната среща в Плевен имаше три основни направления: среща на координаторите; кратки обучителни курсове за учители; културна програма.

Кратките обучителни курсове за учители бяха по иновативни теми. В единия модул – „Новият живот на старите материали“, творчески се използват и съчетават отпадъчни и подръчни материали за създаване на продукти – текстилно пано, кукли в национално облекло, изделия от найлонови торбички, съобразно интегрираните цели и задачи по проект „Proud to be me“. Другият модул – „Виртуална разходка Плевен“, е за интегриране на интерактивна бяла дъска за изграждане и развитие на дигитални компетенции, нагласи и умения за работа със съвременни ИК техники, за национално и интеркултурно образование, за ранно чуждоезиково обучение.

Организирана беше изложба с най-добрите произведенията на децата-домакини с представяните техники: за изработване на пано със сплъстена вълна и гайтани; на керамична декорация на съдове по стара автентична технология.

Богата културна програма съпътстваше международната визита.

В резултат от срещата беше постигнато социално и културно сближаване между участниците от партньорските институции.  Представените иновативни педагогически техники целят подобряване на мотивацията за учене и намират приложение за откриването и активирането на силните страни на всяко дете. Насърчават изучаването на английски език като втори език. Използването на изкуството като средство за създаване на положителни емоции и за справяне с негативните преживявания е с цел превенция на дезинтересираността и отпадането от училище. Участниците в срещата развиха нови професионални компетентности, педагогическо майсторство, високо равнище на самопознание и познание за другите култури и народи, натрупаха опит за комуникация и общуване, овладяха стратегии за преподаване, взаимодействие и сътрудничество в интеркултурна среда.

 

Прочетете също:

ДЕН : ГЕРБ, озаптете си биячите!

От „Достойнството на един народ”-ДЕН изразяват остро възмущение срещу грубото и арогантно посегателство на биячите ...