Начало / Общество / Актуализиране на кадастрални данни наложи промяна в решение за стопанисване на язовирите в Плевенско

Актуализиране на кадастрални данни наложи промяна в решение за стопанисване на язовирите в Плевенско

Общински съвет – Плевен прие промени в свое решение, с което преди време бе дадено съгласие за безвъзмездно прехвърляне в полза на държавата на 21 язовира, разположени на територията на общината. Промените се налагат заради актуализираните кадастралните данни за три от прехвърлените водни обекти –  язовирите „Радишево – 2“, „Върбица – 2“ и „Николаево -1“.

С решение от 26 юли 2018 г. Общинският съвет даде съгласие за безвъзмездно прехвърляне в полза на държавата на 21 недвижими имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – язовири, подробно посочени в приложение към решението. С последващо решение през м. юни 2021 г. същото бе изменено, заради променена площ на язовир „Николаево – 5“. В хода на процедурата по прехвърляне на язовирите „Радишево – 2“, „Върбица – 2“ и „Николаево -1“ е установено, че е необходимо актуализиране на кадастралните данни за тези три имота с цел изпълнение на изисквания от Допълнителните разпоредби на Закона за водите. След извършените актуализации са налице следните промени:

  • площта на язовир „Радишево – 2“ е променена от 9655 м2 на 12527 м2, в резултат на което е съставен нов Акт за публична общинска собственост;
  • площта на язовир „Върбица – 2“ е променена от 6666 м2 на 15657 м2 и е съставен нов Акт за публична общинска собственост;
  • площта на язовир „Николаево – 1“ е изменена от 126793 дка на 146511 м2 , в резултат на което са съставени нови Актове за публична общинска собственост.

Промените, настъпили за трите водни обекта, бяха отразени в днешното решение на Общинския съвет и за тяхното стопанисване.

Прочетете също:

Община Плевен проверява сигнал за неприятна миризма в жк „Сторгозия“

Служителите на отдел „Екология“ при Община Плевен извършват проверка по сигнал за неприятна миризма, подаден ...