Начало / Общество / Изтича срокът за изготвяне на списъци на стопаните, които ще получат подпомагане за заклани прасета

Изтича срокът за изготвяне на списъци на стопаните, които ще получат подпомагане за заклани прасета

До 26 август, понеделник,  кметовете и кметските наместници на населените места, които попадат в 20-километровите санитарни зони и зони, определени като такива с висок риск за разпространение на Африканска чума по свинете, следва да съставят и заверят списък с имената на стопаните, които доброволно са заклали прасетата си, гледани за лични нужди. Съгласно този списък стопаните ще получат подпомагане в размер на 300 лв. за предприетите мерки за почистване и дезинфекция на обектите след извършване на доброволното клане на прасета за угояване за лични нужди.

С тези средства ще бъдат подпомогнати стопаните, отглеждащи до 5 прасета за угояване, разположени в санитарни зони и отглеждани във ферми тип „лично стопанство“, които не продават на пазара, а добиват месо само за лична употреба. Санитарните зони включват обектите тип „заден двор“ в 20 км зона около индустриалните ферми, както и тези, намиращи се в населени места, които представляват висок епизоотичен риск за разпространение на заболяването и определени с решение на Областната епизоотична комисия.

Изготвените от кметовете и кметските наместници следва да бъдат представени в Областната епизоотична комисия, да бъде заверен от областния управител и от официалния ветеринарен лекар с подпис и печат. Списъкът се поставя на видно място в кметствата.

Стопаните, които имат право на финансовата подкрепа, подават заявление по образец в кметството. В него всеки собственик декларира, че извършил доброволно клане на прасета за угояване в личното си стопанство; извършил е почистване и дезинфекция с посочване на наименование и количество на закупения/ите дезинфектант/и и закупени консумативи за извършване на дезинфекция, които се изброяват; В заявлението се декларира още, че стопанинът няма да населва обекта с прасета за период най-малко от 12 месеца, след последната дезинфекция и без регистрацията му.

В допълнение  кметът/кметският наместник изготвя Констативен протокол по образец за удостоверяване на извършено клане и за извършено почистване и дезинфекция.

Изплащането на еднократната помощ ще стартира от 1 септември 2019 г. след представяне на горецитираните документи в ОДБХ от кмета на населеното място. 

За по-голямо улеснение на собствениците на заклани прасета представители на ОДБХ ще посетят населените места за изплащане на подпомагането, за което кметът/кметският наместник предварително обявява деня и часа.

Прочетете също:

Молебен за дъжд отслужиха днес в Кнежа

Молебен за дъжд, здраве, мир и благоденствие беше отсужен днес в храм „Света Троица” в ...