Начало / Икономика / Пуснаха публична покана за доставка на съдове за детската кухня в Плевен

Пуснаха публична покана за доставка на съдове за детската кухня в Плевен

Публична покана обяви Община Плевен за участие в обществена поръчка. Предмет на поръчката е доставка на пластмасови съдове за еднократна употреба, необходими за съхранение и транспортиране на приготвените в Детската кухня в Плевен храни.

В документите е записано, че ориентировъчното количество за периода на договора е около 700 000 броя. Договорът ще бъде сключен за срок от една година или до достигане на стойността 66 000 лв. без ДДС като влиза в сила не по-рано от 1 юли. Сред изискванията е пластмасовите съдове за еднократна употреба (кофичка и капак) задължително да се затварят плътно, да са изработени от полипропилен с вместимост 300 мл., да имат съответните размери и да издържат на температура на храната не по-малка от 90° С. Съдовете трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 2 от 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни, както и да са придружени със съответния сертификат за качество и протокол от изпитване – лабораторен анализ.

Минималното изискване е участниците в обществената поръчка да имат изпълнен поне един договор за доставка на пластмасови съдове за еднократна употреба през последните три години – 2010, 2011 и 2012 год.

Оферти се подават до 17.00 часа на 24 юни Центъра за административно обслужване към Община Плевен. Всяка оферта трябва да се представи в запечатен непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Прочетете също:

Общинският съвет на Плевен даде съгласие за нов  договор за кредит с ФЛАГ  

Единодушно с 40 гласа „за“ Общинският съвет на Плевен даде съгласие Община Плевен да сключи ...