Начало / Архиви на етикети: РИОСВ Плевен (страница 2)

Архиви на етикети: РИОСВ Плевен

Екоинспектори са проверили през април 81 обекта в област Плевен

Експертите от Регионалната инспекция по околната среда и води в Плевен през април са извършили 100 проверки на 81 обекта, 27 от проверките са извънредни. Дадени са 31 предписания и са съставени 11 акта за установени административни нарушения. Издадени са и три наказателни постановления. Издадено е едно наказателно постановление за ...

Прочети повече »

Площадките за стари автомобили вече с банкови гаранции

До 3 април 2017 г. собствениците на  площадките за събиране и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) трябва да внесат банкови гаранции. Те са в размер на 15 000 лв. за дейността и по 5 000 лв. за всяка площадка на оператора. ...

Прочети повече »

Приключи 41-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици на територията на РИОСВ-Плевен

На 13 и 14 януари 2017 година на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен се проведе 41-то среднозимно преброяване на водолюбиви птици. Тази година то се извърши от екип с представители на Българска орнитологична централа към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследванияпри Българска академия ...

Прочети повече »

Експертите от РИОСВ – Плевен са проверили 44 обекта през декември  

  Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и води в Плевен през декември са извършили 45 проверки на 44 обекта, 26 от проверките са извънредни. Дадени са 19 предписания и са съставени четири акта за установени административни нарушения. Издадени са три наказателни постановления. Издадено е едно наказателно постановление за ...

Прочети повече »

По шест сигнала са работили през ноември от РИОСВ – Плевен

Експерти от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) –  Плевен са извършили през ноември 77 проверки на 72 обекта, от които 20 извънредни проверки. Дадени са 14 предписания и са съставени два акта за установени административни нарушения.Издадено е едно наказателно постановление и са влезли в сила две наказателни ...

Прочети повече »

Добро изпълнение на проекти от кампанията „За чиста околна среда” отчетоха от  РИОСВ-Плевен

Експерти от РИОСВ- Плевен провериха изпълнението на проекти, получили финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда-2016 г.“, в конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам-2016“, съобщиха от екоинспекцията. От областите Плевен и Ловеч през 2016 г. са финансирани общо 32 проекта, от които 16 са на ...

Прочети повече »

С поредица от инициативи РИОСВ – Плевен се включи в Европейската седмица за намаляване на отпадъците

РИОСВ – Плевен отбеляза Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) с инициативи в учебни заведения и детска градина в Плевен. В периода 21 – 24 ноември експерти от инспекцията изнесоха  беседи и презентации, беше анимационно филмче за разделно събиране на отпадъците. „Екопак България“ предостави безплатни книжки с образователно съдържание, ...

Прочети повече »

РИОСВ – Плевен ще предоставя консултации на желаещите да кандидатстват по програма LIFE

Шест от Регионалните инспекции по околна среда и води – в Благоевград, Бургас, Монтана, Плевен, Пловдив и Русе, ще предоставят информация и консултации на желаещите да кандидатстват с проекти по програма LIFE на Европейският съюз (ЕС). Финансират се предложения, свързани с опазване на околната среда и с ограничаване на изменението ...

Прочети повече »

Препарирани екземпляри от защитени видове предаде РИОСВ – Плевен на Регионалния музей 

Препарирани екземляри от защитените видове Белоопашат мишелов /Buteo rufinus/, Дива котка /Felis silvestris/ и Синявица /Coracias garrulus/ получи отдел „Природа” на Регионалният музей в Плевен от РИОСВ – Плевен. Всички те са включени като защитени видове в Закона за биологичното разнообразие. Екземплярите са били изложени на публично място и са ...

Прочети повече »

Експерти от РИОСВ-Плевен взеха участие в мониторинга на кафява мечка на територията на Западни Родопи

Експерти от РИОСВ-Плевен участваха в наблюдение на кафява мечка /Ursus arctos/ с представители на горски и ловни стопанства в района на Смолян, Девин и Велинград, на територията на Западни Родопи. По време на наблюдението са установени следи от жизнената дейност на мечките – отпечатъци от предни и задни лапи, екскременти, ...

Прочети повече »

През октомври  РИОСВ – Плевен e извършила 65  проверки

Експертите от РИОСВ – Плевен извършиха през октомври 65 проверки на 62 обекта,  25 от тях са извънредни. В рамките на контрола са издадени 40 предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания. От проверките, 11 са комплексни – пет са на обекти с издадено комплексно разрешително ...

Прочети повече »

РИОСВ – Плевен се включва в Европейската седмица за намаляване на отпадъците

Осмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците  ще се проведе от 21 до 27 ноември . РИОСВ – Плевен ще се включи в кампанията с прожекции на филмите „Харти, Стък и Пластика“ и образователен за разделното събиране на отпадъците. В начални училища ще бъдат представени и презентации на ...

Прочети повече »

Експерти на Басейнова дирекция и РИОСВ – Плевен провериха сигнал за замърсяване на река Осъм

Експерти от Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен провериха сигнал за замърсяване на река Осъм в района на Черквица, община Никопол. Сигналът е получен в късния следобед на 13 октомври чрез телефон 112.  Според първоначалната информация в сигнала, река Осъм е мътна ...

Прочети повече »

108 обекта провери РИОСВ-Плевен през септември

През септември са извършени 113 проверки на 108 обекта, от тях 47 са извънредни.   В рамките на контрола са дадени 51 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Издадени са шест наказателни постановления,  три заповеди за намаляване на текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух и едно наказателно постановление за налагане ...

Прочети повече »

В три учебни заведения в Плевен бяха организирани различни инициативи през Седмицата на мобилността

РИОСВ – Плевен  и  БДДР – Плевен организираха инициативи в три учебни заведения в Плевен по повод Седмицата на мобилността 16 до 22 септември. През тези дни  бяха проведени екологични дискусии и презентация  под мотото на кампанията тази година – „Интелигентно придвижване. Силна икономика“. На учениците   от НУ  „Единство“ бяха ...

Прочети повече »

Екоексперти провериха резервати  край Белене

Резерватите „Китка“ и „Милка“, представляващи острови в река Дунав, в землището на Белене, са били проверени от експерти на РИОСВ – Плевен. При проверките   не са установени  нарушения на режимите на забрани, описани в заповедите и на забрани, произтичащи от Закона за защитените територии, съобщават от екоинспекцията. Резерватът „Китка“ е ...

Прочети повече »

12 700 лева от санкции са събрали през август експертите от РИОСВ-Плевен

Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в Плевен са извършили през август 89 проверки на 86 обекта, от които 31 са извънредни. Дадени са 20 предписания и са съставени шест акта за установени административни нарушения, съобщават от пресцентъра на екоинспекцията в Плевен. През август са събрани ...

Прочети повече »

РИОСВ – Плевен се включва в Европейската седмица на мобилността

Тази година РИОСВ Плевен съвместно с БДДР Плевен се включват със свои инициативи по повод  Европейската седмица на мобилността  в четири училища с екологична дискусия и презентация на тема „Умно придвижване. Силна икономика“.  Ще бъдат раздадени на учениците светлоотразители. Еропейската седмица на мобилността се провежда в периода 16 – 22 ...

Прочети повече »

РИОСВ – Плевен конфискува препарирани животни от защитени видове в Червен бряг

Експерти от Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен извършиха проверка по сигнал, при която са установени изложени публично в магазин за промишлени стоки в Червен бряг препарирани екземпляри от защитени видове животни – дива котка и белоопашат мишелов. На собственика на магазина е съставен акт за установяване ...

Прочети повече »

Долни Дъбник сред общините, получили най-голям дял от приходи от санкции на РИОСВ

През месец юли от РИОСВ – Плевен са събрали 7 260 лв. от наложени санкции. От тях близ 4326 лв. са разпределени и преведени на общините, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-голям дял приходи от наложените санкции, са Троян – 2 699,50 лв., и Долни Дъбник -1600 лв., ...

Прочети повече »

РИОСВ напомня: До края на годината всички бензинови колонки трябва да са със система за улавяне на бензиновите пари

РИОСВ-Плевен напомня, че от 14 юни тази година са в сила изменения и допълнения в Наредба № 16, даващи по добра яснота за реда и начина за контрол на ефективността на системите, съответстващи на Етап ІІ на улавянето на бензиновите пари ( УБП ). Операторите, които са оборудвани с такива ...

Прочети повече »

Над 42 000 лв. глоби наложи през първото полугодие РИОСВ – Плевен

Експертите на РИОСВ – Плевен са извършили 543 проверки в 481 обекта през първите шест месеца от годината, отчитат от екоинспекцията. За отстраняване на установени несъответствия са дадени 206 предписания. От началото на годината са съставени 19 акта за установяване на административно нарушение (АУАН), като общата събрана сума от наложени ...

Прочети повече »

Експерт от РИОСВ – Плевен провери конфискувани екземпляри от вида Жако

Нови пръстени с номера и микрочипове бяха поставени на 15 папагала от вида „Жако“ в Зоологическата градина в Ловеч. Те са част от птиците, хванати при опит за незаконен трафик на ГКПП „Дунав мост 2“ при проверка на автомобил със словашка регистрация на 4 февруари 2016 г., информират от Регионална инспекция ...

Прочети повече »

РИОСВ – Плевен провери 127 обекта през юни

Експертите на РИОСВ – Плевен извършиха през месец юни 132 проверки на 127 обекта, информират оттам. От тях 97 са планови и 35 извънредни проверки. За отстраняване на установени несъответствия са дадени 45 предписания. От извършените проверки, 19 са комплексни, 4 на обекти с издадени комплексни разрешителни, 8 комплексни проверки по ...

Прочети повече »

Грамоти „Приятели на природата” получиха ученици от община Долна Митрополия

За поредна година РИОСВ – Плевен бeше партньор на Община Долна Митрополия и Еко-клуб „Дунав“ при общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси, кметство Байкал, СНЦ ЕКО Байкал в чествания по повод Деня на река Дунав. Деца и младежи от общината участваха в образователни викторини, арт работилница и ...

Прочети повече »

Защитеното вековно дърво в центъра на Плевен с окастрени и изпочупени клони

Кастрене и пречупване на клони установи РИОСВ – Плевен при проверка на сигнал за защитено дърво в центъра на Плевен. Както писахме, експерти на РИОСВ – Плевен извършиха на 8 юни проверка на защитено вековно дърво от вида летен дъб, намиращо се на алеята до бившия „Базар – Плевен“. Проверката е след ...

Прочети повече »

РИОСВ – Плевен провери вековни дървета в центъра на града (снимки)

Проверка на защитеното вековно дърво до заведението „Спиди“ извършиха днес инспектори на РИОСВ – Плевен заедно с експерти от отдел „Екология“ на Община Плевен. Дървото е от вида летен дъб, на възраст над 100 години, височина около 25 метра и над 2,5  метра обиколка на ствола, и е обявено за ...

Прочети повече »

В РИОСВ-Плевен проведоха работна среща на тема „Прилагане на екологичното законодателство“

В Информационен център на РИОСВ – Плевен се проведе работна среща с главните архитекти на общините на територията на Плевенска и Ловешка области, на тема „Прилагане на екологичното законодателство“, съобщават от екоинспекцията. Разгледани бяха последните изменения и изискванията на Закона за опазване на околната среда, при провеждане на процедури по ...

Прочети повече »

20 300 лева глоби са наложили през май от РИОСВ – Плевен

През месец май експерти на РИОСВ – Плевен извършиха 105 проверки в 97 обекта. За отстраняване на установени несъответствия те са дали 33 предписания. За констатирани административни нарушения по Закона за водите за съставени 3 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) на фирмите „Пелтина“ ЕООД, „Плевен Мес“ ООД и ...

Прочети повече »

Кметът със съмнения за злоумишлени действия срещу вековно дърво

Проверка на вековното дърво до заведението „Спиди“ ще извърши утре РИОСВ – Плевен заедно с експерти от отдел „Екология“ на Община Плевен. Множество сигнали за това, че състоянието му не е добро са постъпили до кмета на Плевен Георг Спартански, а за предстоящата проверка стана ясно по време на редовната ...

Прочети повече »