Начало / Икономика / Над 100 000 са били икономически активните лица в област Плевен през 2014-а

Над 100 000 са били икономически активните лица в област Плевен през 2014-а

НСИ

Обобщена информация за работната сила в областта за 2014-а предоставиха от Национален статистически институт – Плевен. Според нея в област Плевен през 2014 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са били общо 102 200 на брой или 63.7% от населението на същата възраст и в сравнение с 2013 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 2.4 процентни пункта. Коефициентът на икономическа активност е съответно 65.2% за мъжете и 62.1% за жените.

Общият брой на заетите лица през изминалата година в област Плевен достига 94 600 или 42.5% от населението на 15 и повече навършени години. Най-много са заетите лица със средно образование – 59 700, следвани от заетите с висше образование – 27 900, и с основно и по-ниско образование – само 7 000.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през 2014-а в област Плевен са 93 100. Коефициентът на заетост за населението на възраст 25 – 34 навършени години е бил 59.7% или с 8.4 проценти пункта по-ниско е в сравнение с 2013 година. За възрастовата група 55 – 64 навършени години през изминалата година коефициентът достига 44.7% или с 3.1 процентни пункта повече в сравнение с 2013 година.

Безработните лица са били 9 300, от които 6 100 са мъже и 3 200 – жени. От своя страна икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години през миналата година в област Плевен са били 58 200, от които 28 500 са мъже и 29 700 – жени.

Прочетете също:

Кметът Спартански отчете изпълнените от Община Плевен дейности през 2022 г.

Подробна справка за изпълнените от Община Плевен дейности през 2022 г.  Инвестиции: Изпълнен успешно проект ...