Начало / Общество / Изпускат контролирано язовирите „Тученица-1“ и „Тученица-2“

Изпускат контролирано язовирите „Тученица-1“ и „Тученица-2“

Язовирите „Тученица-1“ и „Тученица-2“, в землището на плевенското село Тученица, се изпускат контролирано с минимални водни количества за осигуряване на ретензионни обеми. Водните обеми се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета, информират от Басейнова дирекция – Плевен. Организирано е постоянно наблюдение, допълват оттам.

В резултат на падналите интензивни валежи и повишеното водно ниво на река Осъм се е получило обрушване на бермата и компроментиране на участък от корекцията на реката – лява дига в землището на с. Йоглав, община Ловеч. Няма наводнени прилежащи терени, населени места и инфраструктура. Извършват се аварийно-възстановителни работи по отклоняване течението на реката за предотвратяване скъсването на дигата и причиняване на наводнение.

През изминалото денонощие за останалите реки на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен се наблюдават повишени водни нива, вследствие на повърхностен отток от водосборните им области, като речните течения протичат в речните легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД „ПБЗН” няма получени други сигнали за критични водни нива и аварийни ситуации от речни течения. Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по останалите язовирни стени на язовирите на територията на БДДР – Плевен. Язовирите, които са определени в предаварийно състояние, са под постоянно наблюдение. Водните нива на реките не създават опасност от наводнение към момента.

Прочетете също:

Област Плевен с най-висока заболеваемост от КОВИД-19 след Кюстендил

За изминалото денонощие в област Плевен са регистрирани 138 нови случая на заразени с коронавирус. ...