Начало / Икономика / Възстановяват временно спрените курсове на автобуси в общината

Възстановяват временно спрените курсове на автобуси в общината

От 10 юни се възстановява изпълнението на курсовете от общинската транспортна схема в община Плевен, спрени временно в условията на пандемията. Решението е на общински съвет – Плевен, взето на  проведеното заседание на 27 май.

Заради обявеното извънредно положение в страната за ограничаване разпространението на COVID-19 и с оглед  намаляване на вредните икономически ефекти от кризата, Общински съвет – Плевен прие в предходните месеци поредица от решения за спиране на част от курсовете от общинската транспортна схема. Спирането касаеше обслужването на седем междуселищни линии: Плевен – Буковлък, Плевен – Върбица, Плевен – Гривица, Плевен – Славяново, Плевен – Бохот, Плевен – Къшин и Плевен – Пелишат, плюс три от основните градски линии. В изпълнение на така приетите решения с операторите, извършващи обществен превоз на пътници, са сключени и допълнителни споразумения за временно спиране изпълнението на автобусни линии за времето до изричната отмяна на обявената епидемична обстановка.

Междувременно с писма от 21 май до Община Плевен са постъпили предложения от жителите на гр. Славяново и с. Гривица, в които се посочва, че в настоящия вариант броят на курсовете по линиите е крайно недостатъчен и автобусите пътуват препълнени, което на практика възпрепятства спазването на противоепидемичните мерки. В тази връзка се прави и искане за приемане на вариант, удобен за пътуващите.

 След обсъждане Общински съвет – Плевен, прие решение да се възстанови изпълнението на маршрутните разписания по автобусните линии от общинската транспортна схема, както следва:

  1. Автобусна линия „Плевен – Гривица“, с маршрутни разписания с час на тръгване:

  от Плевен – 08:30ч., 11:30ч., 16:00ч., 20:00ч.;

  от Гривица 09:00ч, 12:00ч, 16:30ч., 20:30ч.;

  1. Автобусна линия „Плевен – Славяново“, с маршрутни разписания с час на тръгване:

  от Плевен – 06:30ч., 08:30ч., 09:30ч., 13:30ч., 17:30ч., 19:45ч.;

  от Славяново – 07:15ч., 08:15ч., 12:30ч., 16:30ч., 18:30ч.

  1. Автобусна линия „Плевен – Бохот”, маршрутни разписания с час на тръгване:

от Плевен- 05:32ч., 08:40ч., 19:10ч.;

от Бохот – 06:11ч., 09:30ч. ; 20:00ч.

  1. Автобусна линия „Плевен – Пелишат”, маршрутни разписания с час на тръгване:

от Плевен- 15:30ч.

от Пелишат – 16:30ч.

  1. Автобусна линия „Плевен – Къшин”, маршрутни разписания с час на тръгване:

от Плевен – 17:15ч.

от Къшин – 17:40ч.;

  1. Автобусна линия „Плевен – Буковлък“:

  от гр. Плевен – 10:30ч.; 11:30ч, 13:40ч, 16:30ч;

  от с. Буковлък – 11:00ч, 12:00ч, 14:00ч., 17:00ч;

  1. Автобусна линия „Плевен – Върбица“:

  от Плевен – 14:15ч;

  от Върбица – 14:45ч.

  1. Основна градска автобусна линия № 9 „ Втора клинична база – Балканстрой“;
  2. Основна градска автобусна линия № 12 ”ЛВТ-Втора клинична база”;
  3. Основна градска автобусна линия № 84 „ж.к. Дружба 1 – Втора клинична база“.

      

Прочетете също:

Тази вечер отново третират срещу комари в Плевен

Второ допълнително третиране срещу увеличената след продължителните дъждове популация на комари ще се проведе тази ...