Акценти
Начало / Икономика / Eксперти съгласуваха вариант за преминаване на газопровода „Набуко” през територията на област Плевен

Eксперти съгласуваха вариант за преминаване на газопровода „Набуко” през територията на област Плевен

Областният експертен съвет по устройство на територията съгласува Първи вариант на предварителен проект за подробен устройствен план на газопровода „Набуко” в участъка от трасето, преминаващо през територията на област Плевен, съобщиха днес от Областната администрация. По екологични и инженерни съображения, Първи вариант на трасето на газопровода е предпочетен от Областния експертен съвет, защото в земеделските земи, там където технически е възможно, е намалено отстоянието до допустимия възможен минимум  между трасето на газопровод „Набуко” и съществуващата газопроводна инфраструктура, избегнати са пресичания на тревисти, храстови и горски местообитания, при което се намалява въздействието върху тях; трасето е съобразено с районите, включени в Натура 2000, както и с проблемни зони от геоложки характер, свлачища, активни разломи, вододайни зони. Съобразени и изпълнени са изискванията на общините, през които минава трасето на газопровода, за инвестиционни намерения на експлоатационните дружества.

Дължината на газопровода „Набуко” през нашата страна е 422 км, от които 93.417 км са в Плевенска област. Трасето преминава през землищата на седем общини на областта: община Долна Митрополия – село Гостиля; община Долни Дъбник –Долни Дъбник и селата Бъркач, Горни Дъбник, Крушовица, Петърница и Садовец; община Искър – Искър и селата Долни Луковит и Староселци; община Кнежа – Кнежа; община Левски –селата Асеновци и Градище; Община Плевен – селата Беглеж, Бохот, Ласкар и Николаево и Община Пордим – селата Борислав, Катерица и Вълчитрън.

Основните съблюдавани критерии при избора на трасе са да преминава в непосредствена близост до сервитутите на съществуващата газопроводна инфраструктура на страната; да пресече Източна Стара планина по възможно най-лесно изпълним начин; предпочитаното трасе да заобикаля гористи и скални участъци, напоителни, отводнителни полета, вододайни зони, нестабилни в геоложко отношение терени, зони с изразена ерозия и др. рискови територии; минимално въздействие върху околната среда и свеждане до минимум  на въздействието върху селското стопанство, по специално върху овощни градини и лозя, както и избягване на местности от археологическа важност.

Газопроводът “Набуко” ще пренася газ от Турция до Австрия през България, Румъния и Унгария. Целта е да се осигури алтернативен източник на газ от региона на Каспийско море и Близкия изток до Централна Европа. Газопроводът “Набуко” ще предоставя газ на националните газопроводни мрежи и подземните хранилища в петте транзитни страни чрез системни връзки. Той ще се проектира и изгражда на етапи, до достигане на максимален капацитет от 31,0 bNcm/yr. ( млрд. норм. Куб. m/год.) природен газ.

Прочетете също:

Започва основен ремонт на пътния надлез към жк „Сторгозия”

Основен ремонт на пътния надлез, водещ към жк „Сторгозия”, ще стартира през месец май. Съоръжението, ...