Дневни архиви: 11.05.2021 16:01

МИГ „Белене-Никопол“ обявява подбор на проектни предложения

  ОБЯВА за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“, ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ,  ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ На основание ...

Прочети повече »

От 1 юни отпускат лекарства само с електронна рецепта

Според измененията в наредбата, регламентираща условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, от 1 юни 2021 г. влиза в сила изискването предписване и отпускане на лекарствени продукти да става само с електронна рецепта. Рецепти на хартиен носител ще се издават и обработват до 31 май 2021 г. ...

Прочети повече »

Ограничения в движението заради ремонта на сградата на  галерия „Бешков“

Въведена е временна организация на движението по бул. „Ген. Скобелев“ /пешеходната зона/ и ул. „ Стефан Караджа“ в Плевен. Причината е започналото конструктивно укрепване и възстановяване на сградата на  художествената галерия „Илия Бешков“. Ограничението в движението ще е в сила до 27 август 2021 г. Изпълнител на обекта е „ПОЛИМЕРИНЖЕКТ“ ...

Прочети повече »

Жена ще е временен кмет на Буковлък

Иванка Костова Гелова /специалист ЕСГРАОН / ще бъде временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Буковлък за срок до полагането на клетва от новоизбрания кмет за населеното място. Общински съвет – Плевен гласува решението на проведеното днес извънредно заседание, чиито дневен ред включваше една единствена точка – избор на врид ...

Прочети повече »