Акценти
Начало / Общество / 10-годишен юбилей отбеляза Басейнова дирекция Плевен

10-годишен юбилей отбеляза Басейнова дирекция Плевен

С тържествен басейнов съвет отбеляза днес 10-годишния си юбилей Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен. Програмата на заседанието премина под мотото “Басейнова дирекция Плевен – минало, настояще, бъдеще”.

Първите стъпки в създаването и утвърждаването на Басейнова дирекция бяха припомнени от инж. Цветанка Димитрова – първи директор на дирекцията, след което бяха представени ежедневните предизвикателства пред институцията, както и приоритетите в бъдещата работа.

Създаването на Басейновите дирекции, в това число и тази в Плевен, започва в началото на 2002 год. Първият директор на Басейнова дирекция Плевен е инж. Цветанка Димитрова. След това управлението се поема от Божидар Илиев, Тошко Тодоров, а от 2010 год. директор е Румен Пенков.

Басейнова дирекция Плевен като териториален обхват е най-голямата в страната – общата площ, която обхваща, е 47 235 кв. км или 42,5% от територията на България. Като административно-териториален обхват, дейността на Басейнова дирекция Дунавски район покрива 18 области на България или 126 общини. С цел изграждане на добре организирана и гъвкава структура, са създадени изнесени работни места към дирекцията, известни още като регионални водни бюра, в градовете Враца, София, Велико Търново и Русе. Към днешна дата екипът на Басейнова дирекция Плевен е от 79 души.

В момента усилията на екипа на Басейнова дирекция Плевен са насочени към докладването на изпълнението на мерките от Плана за управление на речния басейн в Дунавски район и актуализацията му. Отговорността при изпълнението на тези задачи е голяма, защото крайният резултат се представя на европейско ниво и трябва обективно, безпристрастно и професионално да се представи пред Европа какво се прави в България за опазването на водите от водосборната площ на река Дунав. Акцент в работа на Басейнова дирекция Плевен е и осигуряването на информация за обществеността за състоянието на водите, контактите с всички заинтересовани лица, както и включването на гражданите в процеса на управление и вземане на решения, касаещи управлението и опазването на водите. Така например през тази година бяха проведени 5 обществени обсъждания във връзка с Плана за управление на риска от наводнения.

Прочетете също:

Как да изберем нова батерия за прахосмукачка

Може да не сте забелязали, но прахосмукачките отдавна не са това, което бяха. През последните ...