Акценти
Начало / Общество / Четири наредби ще гласуват днес общинските съветници в Плевен

Четири наредби ще гласуват днес общинските съветници в Плевен

На предпоследно за годината заседание се събира днес Общинският съвет на Плевен. Заседанието ще започне в 9 часа по предварителен дневен ред от 31 точки.

Първите четири от тях касаят промени в общинската нормативна база. Съветниците ще обсъждат предложение за промени в Наредба № 26 /за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост/, приемане на нова Наредба № 9 /за ползване на пасища и мери – публична общинска собственост, и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние/, предложение за отмяна на Наредба № 6 /за регистрацията и отглеждане на кучета в община Плевен/, и предложение за нова Наредба № 18 /за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти/.

Ще бъде внесен отчет за изпълнение на решенията от №671/31.08.2017 г. до №805/30.11.2017 г., Мандат 2015-2019 г., и предложение за приемане на Вътрешни правила за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Плевен.

Част от дневния ред са още: предложение за актуализиране на Сборния бюджет на Община Плевен за  2018 г. и  предложение за изменение на Инвестиционната програма на Общината. Местният парламент ще гласува и предоставяне за безвъзмездно ползване на общински имоти на Народно читалище „Св.св. Кирил и Методий – 1928” – с. Търнене и за Народно читалище „Христо Ботев – 1925” – с. Беглеж.

Внесено е предложение и за предоставяне безвъзмездно за управление на Висш съдебен съвет за нуждите на Окръжна и Районна прокуратура – Плевен, на нежилищен имот в Плевен – частна общинска собственост на ул. „Васил Левски” №176. Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на недвижими нежилищни имоти в Плевен – частна общинска собственост е направено и за ДАТО – София. Става дума за 7 броя общински гаражи на ул. „Георги Кочев” №13.

Днес съветниците ще се произнесат и по предложението за сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” за поемане на дългосрочен общински дълг във връзка с проекта за Водния цикъл, изпълняван по ОП „Околна среда 2014-2020 г.” Ще се гласува и предложение за изпълнение на задължения по Договор за предоставяне на национално съфинансиране по програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния  – България 2014-2020 г.” и обезпечаване на искане за авансово плащане по проекта „Маршрут на паметта: устойчиви трансгранични продукти за мемориален парк „Гривица” и крепост „Турну”.

Прочетете също:

Пускат допълнителни автобуси до „Чаира” на Черешова Задушница

Допълнителни автобуси ще бъдат осигурени в Плевен по автобусна линия № 11 ЛВТ – Гробищен ...