Начало / Общество / Технически проблеми забавиха началото на сесията

Технически проблеми забавиха началото на сесията

Технически проблем в системата за електронно гласуване забави началото на днешната сесия на Общински съвет Плевен с 40 минути. От предварително оповестения дневен ред от 28 точки отпаднаха 3 по предложение на съветника от дясно Стефан Ганев, което беше подкрепено и от Владислав Николов от ГЕРБ.

Става дума за предложения за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, три открити паркинга. Според Стефан Ганев, по време на заседанията на комисиите, членовете им са поискали допълнително информация за състоянието, приходите и разходите на обектите в момента, но пълни и точни сведения не са получили. Съветникът предложи да се помисли върху вариант за издаване на месечни талони за паркиране на автомобилите, което ще доведе и до по-точно отчитане на приходите. Освен това, преминаването на паркингите в частни ръце би довело и до съкращаване на работещите сега на тях 12 души, а и няма гаранция дали новите стопани няма да ползват терените за съвсем други дейности.

Това предложение беше подкрепено и от Владислав Николов, който изтъкна същите мотиви за отпадане на точките от гласуване.

След това думата взе кметът проф. д-р Димитър Стойков,  който оттегли също три от внесените от него точки за обявяване на нов публичен търг на общински недвижими имоти в Брестовец, Пелишат и в Беглеж. Предложенията са внесени още на 2 септември, но сега се оказва, че срокът на приватизационната им оценка е изтекъл. “Ще изпаднем в нон сенс, ако сега разгледаме точките, затова е по-добре те да отпаднат”, аргументира се проф. Стойков.

Последва гласуване, при което общинските съветници вдигаха ръце от място, а квесторите брояха.

Така заседанието на Общински съвет Плевен беше открито.

За приемането на първа точка отново се оказа, че електронната система все още не работи. И се стигна до поименно гласуване. По предложение на председателя на Общинския съвет Дарин Ангелов веднага след това беше дадена 15 минути почивка, в която техническият проблем трябваше да бъде отстранен.

Междувременно става ясно, че на 7 ноември ще се проведе извънредна сесия. Причината за това е, че има внесени 17 предложения за отдаване на концесия на язовири общинска собственост, които са с много голям обем като техническа документация.

Прочетете също:

Отчет за изпълнение на общинския бюджет за 2021 г. ще бъде представен днес пред ОбС – Плевен

Общински съвет – Плевен, се събира днес за редовно заседание с предварителен дневен ред от ...