Начало / Икономика / С над 5 млн. лева преизпълнение на приходите отчита от НАП Плевен

С над 5 млн. лева преизпълнение на приходите отчита от НАП Плевен

През 2012 година по сметките на Офис на НАП Плевен са постъпили общо 167 млн. 624 хил. лв., които са с над 5.5 милиона лева повече от заложените в годишния план, съобщиха от приходната агенция. Общото преизпълнение е от 103.4 процента. Тези показатели нареждат офис на НАП Плевен на трето място по изпълнение в Териториалната дирекция Велико Търново, непосредствено след Дирекцията „Средни данъкоплатци и осигурители” и Офис В.Търново. В национален аспект по изпълнение на годишния план за 2012 г. плевенският офис  на заема 15-то място от 33 възможни.

От НАП Плевен отчитат, че съществен принос за преизпълнение на заложения годишен план имат предприетите мерки спрямо нередовните длъжници. В резултат на изпратени покани, запори на банкови сметки, издадени разрешения за неотложни плащания на задължените лица,  са внесени общо 48 млн.лв. за погасяване на просрочени данъци и осигурителни вноски.

В сравнение с предходната 2011 година приходите бележат ръст от 11 процента, като са внесени в повече 16.5 млн.лв. Основната част от общия ръст се пада на данъчните приходи, които са с 11.3 млн.лв. повече. Ръстът при Държавно обществено осигуряване е  с 3.1 млн.лв.   и с 1.3 млн.лв. е увеличението от  вноски за здравно осигуряване.

Постъпленията от данък върху доходите на физическите лица са общо над 33 милиона лева, като с най-значителен ръст са вноските по закона за ДДФЛ от едноличните търговци и земеделски производители. Най-високият размер на платен годишен данък върху доходите от ЕТ е над 700 хил.лв.

Ръст от 20 процента в сравнение с 2011 година бележат приходите от ДДС. Отчетените нетни приходи при офис Плевен възлизат на  близо 45 млн. 200 хил. лв. Ефективно внесеният ДДС включва не само вноските за текущи месечни задължения, а и вноските по ревизионни актове и лихви.

Прочетете също:

Общинският съвет на Плевен даде съгласие за нов  договор за кредит с ФЛАГ  

Единодушно с 40 гласа „за“ Общинският съвет на Плевен даде съгласие Община Плевен да сключи ...