Начало / Общество / Съдът отмени заповед за забрана преминаването на тежкотоварни автомобили през Бохот

Съдът отмени заповед за забрана преминаването на тежкотоварни автомобили през Бохот

Административен съд Плевен отмени заповед на кмета на Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков, с която се забраняваше преминаването на товарни автомобили с обща маса над 7 тона по уличната мрежа на село Бохот. Административният акт беше обжалван от трима жалбоподатели.

Първият от тях е дружество, занимаващо се с обработка на земя, което е собственик на колесни трактори с обща маса над 7 тона, на култиватор и плугове и на прикачен инвентар. Вторият жалбоподател е собственик на стопанския двор в село Бохот, на навес, склад за зърно и зърносушилни, колесни трактори, зърнокомбайни и други, всички с тегло над 7 тона, а третият жалбоподател е собственик на поземлен имот в селото с построена в него фурна.

Ще припомним, че до издаването на забраната за преминаване през селото на тежки автомобили се стигна след три протеста на жителите. Тировете, някои от които и по 25 тона, минаваха по улица “Христо Ботев”, която не е предвидена за такива тежести. В резултат хората дишаха пепел, разтърсваните от вибрации стени на къщите са целите в пукнатини, а старият водопровод се къса и бохотчани стоят без вода. А причината тежкотоварните коли да минават през селото е за да стигнат до електронната везна с голям тонаж, която е в бившия селскостопански двор. В документите по делото е приложен и съставен на 20 юли 2012 год. протокол от комисия при Община Плевен, придружен със снимков материал, в който е констатирано движение на тежкотоварни автомобили по уличната мрежа на село Бохот, както и следните вреди: компрометирана асфалтова настилка, чести аварии на водопроводната мрежа вследствие натовареното движение, наводнена маза на жилищна сграда, пукнатини по 24 жилищни имота.

Доводите на жалбоподателите са, че при издаване на заповедта, съставляваща общ административен акт, не е спазена предвидената в закона процедура. Твърди се, че с издадената заповед се засягат законните им интереси, свързани с възможността да организират своята стопанска дейност при наложената забрана за движение. Според жалбоподателите придвижването на товарните автомобили, тяхна собственост и достъпът до недвижимите им имоти е невъзможно, без да се използва уличната мрежа на Бохот поради липса на алтернативен път. Сочи се още, че затварянето на пътя ще доведе и до уволнение на наети работници и служители поради невъзможността да се използва тежката товарна техника, необходима за доставка на торове и препарати, за извозване на готова продукция.

Административен съд Плевен реши и че в оспорената заповед не се съдържат фактически основания за нейното издаване, а само правни такива. Липсват мотиви какво е наложило въвеждане на процесното ограничение за движение по уличната мрежа на село Бохот. Следователно, необходимо е да се определи времетраенето на забраната, като в противен случай тя не е временна, а постоянна. За  въвеждането обаче на постоянна забрана, кметът няма правомощия.

С постановения акт съдът осъди Община Плевен да заплати на  жалбоподателите направените по делото разноски общо в размер на 470 лева. Решението може да се оспори пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

Прочетете също:

Японски вишни ще красят част от пешеходната зона на Плевен

Започна засаждането на първата партида от над 70 фиданки в Плевен на мястото на премахнати ...