Акценти
Начало / Икономика / Станаха ясни новите собственици на държавна земя в Плевенско

Станаха ясни новите собственици на държавна земя в Плевенско

Тръжна комисия за провеждане на национален търг за продажба на земеделски земи от държавен поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове за Плевенска област разгледа на свое заседание внесените заявления за участие в търга. Комисията е с председател Цветелина Цикова, главен директор на генерална дирекция “Аграрно развитие” в Областна дирекция “Земеделие” в Плевен и беше назначена със заповед на Ралица Добрева директор на ОД “Земеделие”.

12 запечатани плика със заявления за участие в търг за продажба на земеделски земи от държавен поземлен фонд с поименни компенсационни бонове бяха получени за участие в търга. След като офертите бяха разпечатани стана ясно, че само двама от участниците са от Плевен. За земя в региона заявления за участие в търга са подали Петър Петров – София, “Агротекс – НД” Плевен, “Нов фермер” Ямбол, “Агроленд консулт” Пловдив, “Лукс Ауто” София, “Златно рало” Варна, Сашо Симеонов – Видин, Йордан Господинов – София, “Макрон” София, Мариян Йорданов – София, Пламен Ангелов – София и “Пан – Цветко Димов” Плевен.

Справка с документите на комисията показва, че внесените депозитарни разписки са на стойност от 6 300 лв. до 16 951 510 лв. (по две депозитарни разписки).

Тръжната комисия е установила нередности в документите на двама от участниците. Петър Петров не е бил допуснат до търга, тъй като удостоверението, което е подал за компенсаторни записи за 6 300 лв., не отговаря на чл. 10, ал. 2 от Наредба № 16 за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове.

”Пан – Цветко Димов” също не е допусната до търга. Приложеното копие на депозитарна разписка за 25 771 лв. не покрива направеното тръжно предложение на стойност 280 658 лева за имотите, за които кандидатства. Документите на останалите кандидати са били изрядни, е констатацията на тръжната комисия.

След разглеждане на внесените ценови предложения, са обявени и класираните за всеки от имотите именно на базата на ценовите им оферти. Резултатите от търга за Плевенска област ще бъдат обявени на информационните табла в общините, към земи в които е проявен интерес, както и в Областната дирекция “Земеделие” в Плевен.

Съгласно чл.24, ал.3 от Наредба 16 за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове в 7-дневен срок от обявяването на протокола с резултатите от търга, участниците могат да направят писмени възражения до тръжната комисия.

От предварително обявените за участие в търга имоти с обща площ 5 637.789 декара, за 14 ниви в землището на село Чомаковци купувач няма – нито един от участниците в търга не е заявил желание за участие за тези имоти.

За други четири ниви трета категория в Рупци пък предстои да се проведе търг с явно наддаване – за тях двама от участниците в търга са предложили еднаква цена от 1 122 лв. на декар.

Прочетете също:

След увеличението парното в Плевен остава най-евтино, токът поскъпва с  5.57%

На свое заседание днес КЕВР утвърди новите цени на газа, тока и парното. Така от ...