Начало / Икономика / Средствата по програмата за временна заетост в Плевенска област – недостатъчно

Средствата по програмата за временна заетост в Плевенска област – недостатъчно

6 680 лева не достигат за осъществяване на планираните назначения по проекти по националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”. Това стана ясно още в началото на провелото се днес заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. Зам.-областният управител Тошко Гетов председателстваше срещата, участваха директори на бюра по труда в региона, шефове на различни институции, имащи отношение към темата, както и представители на общини. Директорът на Регионалната служба по заетостта в Ловеч Минчо Диков също взе участие в заседанието.

Общо 18 са подадените от всички работодатели в Плевенска област проекти по националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” за 2013 год. Десет от проектите са на общини и кметства, седем са изготвени от Областна управа, а един е на професионална гимназия. В проектите се предвижда да бъдат разкрити 149 работни места, от които 113 за лица на социално подпомагане. За финансирането им за 2013 год. са разпределени общо 346 537 лева. Сметката показа обаче, че тези пари са с 6 680 лв. по-малко от нужните.

Най-голям е недостигът на средства в Община Червен бряг в размер на 1 4816 .лева, следват общините Плевен – 4 450 лв. и Гулянци – 3 036 лв. В няколко общини има свободни средства, които обаче са незначителни.

За да се вместят в рамките на отпуснатото финансиране, присъстващите на заседанието на Комисията по заетост решиха да намалят с по една бройка работните места по проект на Община Плевен и на Професионалната гимназия по мениджмънт и хранително-вкусови технологии и още едно от проект на Община Гулянци. “Не ми се иска да отхвърляме проект като цяло, защото така ще демотивираме работодателите. По-добре е на този етап да преразгледаме броя на заявените работни места”, обясни зам.-областният управител Тошко Гетов.

Междувременно стана ясно, че има възможност към проектите в Плевенско да бъдат прехвърлени средства от други области, които са на подчинение на Регионалната служба по заетостта в Ловеч и в които финансирането ще е не само достатъчно, но и ще остане. Минчо Диков увери, че ще предложи на заседанията в тези области свободните средства да бъдат прехвърлени към Плевенска област. “Така дори да редуцираме сега три работни места, след това има възможност те отново да бъдат финансирани по програмата”, обясни Диков. При последвалото гласуване беше взето именно такова решение – в трите проекта, в които в момента средствата не достигат, работните места да бъдат намалени с по едно с надеждата след това те отново да бъдат допълнени.

Прочетете също:

Община Никопол изпълни успешно проект за енергийна ефективност на жилищни сгради

Община Никопол изпълни успешно проект № BG16RFOP001-2.003-0023 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Многофамилни ...