Начало / Икономика / Само два общински обекта продадени на търг през годината

Само два общински обекта продадени на търг през годината

Към месец декември изпълнението на програмата за приватизация за 2012 година е в размер на 122 360 лв., което е едва 2.7% от годишния план. Това е записано като мотивация за едно от решенията, които общинските съветници в Плевен взеха – за удължаване на срока за погасяване на заем, предоставен на Община Плевен от дружествата с общинско участие в капитала.

Заемът, който е в размер на 333 000 лв., е кратоксрочен и безлихвен, отпуснат е на местната администрация с решение на Общински съвет от 19 декември 2008 год. като срокът за погасяването му е 20 декември 2009 год. Наближавайки тази дата обаче, на 22 декември 2009 год. съветниците са гласували удължаване на срока до декември 2012 год. Гласуваната на последната сесия отсрочка за връщане на парите на дружествата е още една година.

Мотивът, който предизвика дискусия между съветниците в залата, беше записаното изпълнение на програмата за приватизация – 2.7%. “През годината бяха проведени търгове за продажба на много обекти, но бяха реализирани само две сделки”, пише още в документите.

Според Илиян Йончев от групата на БСП резултатите са такива, защото ясно и отчетливо инвеститорите в Плевен казват, че не желаят да направят инвестиции на предлаганите цени. “И може би ние не можем атрактивно да ги привлечем, да им създадем условия, с които те да чувстват сигурна инвестиционна среда и подкрепа от местната власт. Затова най-добронамерено, г-н кмете и г-н Председател на Общинския съвет, ви моля да намерим формула, с която нашите имоти, нашата програма за приватизация да бъде атрактивно представена. Плевен има нужда от инвестиции и давам своята честна дума и обещание, че аз ще ви подкрепям винаги, когато това е ясно прозрачно и е за доброто на град Плевен”, допълни в изказването си Йончев.

В отговор Владислав Николов от ГЕРБ заяви, че приватизацията е бъдещо очакване и приходи. Имало е желание за такиа приходи, които обаче не се случват.

Илиян Йончев изказа и предложение, че трябва да се обединят усилията на представителите на различните групи в местния парламент, които да седнат заедно и да помислят как да променят модела на предлагане на общински имоти. “Явно този, който се прилага повече от 12 години, не е успешен за града. И това беше един призив към вас, подаване на ръка – ако е възможно, да използвате потенциала на БСП и да видим може ли нещо да се промени”, заключи съветникът от левицата.

Прочетете също:

Съветниците приеха отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за 2020 г.

Общински съвет – Плевен прие днес отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за ...