Начало / Икономика / Ремонти на сгради и пътища и купуване на компютри за училища предвижда Община Гулянци тази година

Ремонти на сгради и пътища и купуване на компютри за училища предвижда Община Гулянци тази година

321 790 лв. са предвидените средства за капиталови разходи в проектобюджета за 2013 год. на Община Гулянци. Това стана ясно по време на среща, на която кметът на общината Лъчезар Яков и екипа му представиха свършеното през миналата година и очертаха финансовите рамки за настоящата, информират от пресцентъра на местната администрация. Инфраструктура и благоустройство, социални дейности и здравеопазване, образование, култура и туризъм, опазване на околната среда са сферите, във всяка от които общината има реализирани или стартирани европейски проекти, което е възможност в малките населени места от тук нататък да се случва нещо значимо, подчерта Лъчезар Яков.

Приходната част на проектобюджета на Гулянци за 2013 год. е 5 559 158 лв. като 2 957 585 лв. са приходи за държавни дейности и 2 601 573лв. – приходи за местни дейности, обясни главният експерт „Бюджет” Бисер Киров. Според инвестиционната програма на общината, 321 790 лв. са предвидените средства за капиталови разходи. През годината с пари от републиканския бюджет ще бъде извършен ремонт на път от четвъртокласната мрежа Гиген – Искър на стойност 104 000 лв. Предвидено е изграждането на обреден дом – ритуална зала на гробищния парк в Гулянци за 62 000 лв. През тази година трябва да продължи ремонта и реконструкцията на сграда за здравна служба в село Ленково. Сумата, заложена в проектобюджета за тази цел, е 20 000 лв. За закупуване на контейнери за отпадъци, които ще бъдат разпределени във всички села, са заложени 32 000 лв. Със собствени приходи в размер на 18 000 лв. пък общината е планувала закупуването на компютърни конфигурации за двете гимназии в Гулянци и в Гиген. През годината, със средства от собствени приходи, ще бъдат извършени текущи ремонти на сградите на няколко кметства – Гиген, Дъбован, Загражден и Милковица на обща стойност 14 500 лв. и на читалището в Сомовит на стойност 5 000 лв. Ще бъде направен ремонт на два отводнителни канала в с. Искър и с. Милковица, както и текущ ремонт и баластриране на улици във всички населени места на стойност 42 826 лв. Значителни средства в проектобюджета са заложени и за съфинансиране по три проекта, които ще се изпълняват през годината – „Рехабилитация на път Загражден – пристанище Загражден” по Програмата за трансгранично сътрудничество – 30 000 лв., „Благоустрояване на ОДЗ „Незабравка” гр. Гулянци” – 42 050 лв. и „Подмяна на дограма на ОУ „Хр. Ботев” с. Милковица” – 51 450 лв., и двата по „Красива България”.

През 2013 год. всеки от клубовете на хората с увреждания и на пенсионерите по места ще получат помощ от общинския бюджет по 400 лв. Спортните клубове ще бъдат подпомогнати в дейността си с общо 17 500 лв. Бисер Киров коментира, че по-голяма част от останалите средства заложени в проектобюджета са за издръжка и дофинансиране на различни общински и държавни дейности като детски и учебни заведения, домашен социален патронаж, сметосъбиране и сметоизвозване и др.

Прочетете също:

Съветниците приеха отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за 2020 г.

Общински съвет – Плевен прие днес отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за ...