Начало / Общество / Ремонтират сградата на Общината по „Красива България”

Ремонтират сградата на Общината по „Красива България”

С три проекта по „Красива България” ще кандидатства Община Плевен през тази година. Единият е за ремонт и топлоизолация на сградата на Общината, за който предвиденото собствено участие е в размер на 111 525 лв. и представлява близо 53% от общия бюджет на проекта.

За средства по „Красива България” ще се кандидатства и с проект за почистване на оградата, с вградени оръдия на Мавзолея. По този проект общият бюджет е 41 539, половината от който е собствено участие. Проектът е съобразен с Плана за развитие на Община Плевен до 2013 г.

Общината ще участва и като партньор на сдружение „Център Отворена врата” в реализирането на проект развитие на Кризисен център за жени и деца, преживели насилие. Собственият финансов принос по този проект  ще бъде осигурен от Център „Отворена врата”.

Участието с трите проекта по „Красива България” беше одобрено заседание  Общинският съвет на 26 януари.

До средата на месец февруари проeктните предложения трябва да бъдат депозирани.

Прочетете също:

Отчет за изпълнение на общинския бюджет за 2021 г. ще бъде представен днес пред ОбС – Плевен

Общински съвет – Плевен, се събира днес за редовно заседание с предварителен дневен ред от ...