Начало / Икономика / Предприятия подобряват условията на труд с пари по проекти

Предприятия подобряват условията на труд с пари по проекти

Близо 42 млн. лв. ще предостави Агенцията по заетостта на нови 316 предприятия в страната за подобряване на условията на труд. Средствата са по втора фаза на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Безопасен труд” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, уточниха от пресцентъра на агенцията.

Целта на схемата е да се подобрят условията на труд в предприятията при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Тя трябва да допринесе за адаптиране на управленските процеси в предприятията към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти.

Предвидените дейности, от които могат да се възползват бенефициентите, ще допринесат за повишаване на производителността на заетите в подкрепените предприятия. Безвъзмездната финансова помощ, която се отпуска по „Безопасен труд” за всеки отделен проект, е в размер от 50 хил. лв. до 200 хил. лв. От малките и средни предприятия не се изисква собствено финансиране, а за големите предприятия делът на собствено участие е най-малко 20%. Договорите се сключват за срок до 1 година, като на фирмите се предоставя възможност да извършат анализ на състоянието, планирането и организацията на трудовата дейност. Предвидени са средства за модернизация, реконструкция, обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд. Освен това е допустимо закупуването на лични предпазни средства и специално работно облекло, разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд, обучение на служители за безопасна работа, свързано с въвеждане на ново работно оборудване и технологии.

От Агенцията по заетостта определят интереса на бизнеса към схема „Безопасен труд” като изключително голям – в рамките на втората фаза на набиране на проектни предложения са кандидатствали 1 162 работодатели. От тях одобрени за финансиране са проектите на 409 предприятия. Тъй като с предварително определения бюджет могат да бъдат финансирани 316 проекта, Комитетът за наблюдение на оперативната програма е решил средствата по схемата да се увеличат с над 2,2 млн. лв., което ще даде възможност и останали в резервния списък проектни предложения да получат финансова подкрепа.

Оказва се, че сред одобрените за финансиране проекти, има 6 от област Плевен. Освен това, в списъка с резервните, има още 2 плевенски предприятия.

Подготовката и сключването на договорите с успелите кандидати по втората фаза на схема „Безопасен труд” вече е в ход, като се очаква да приключи до 5 юли, допълват от Агенцията по заетостта.

Прочетете също:

Съветниците приеха отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за 2020 г.

Общински съвет – Плевен прие днес отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за ...