Начало / Общество / Подписаха финансиране на социален проект в Кнежа

Подписаха финансиране на социален проект в Кнежа

Кметът на Община Кнежа Симеон Шарабански сключи договор с Агенцията за социално подпомагане за изпълнение на проект “Помощ в дома” на стойност 182 615,40 лева. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът предвижда към Домашния социален патронаж да бъде разкрито Звено за услуги в домашна среда, което ще предлага два основни типа почасови услуги, уточняват от пресцентъра на местната администрация. Първият тип са дейности за за лична помощ – те включват помощ за поддържане на лична хигиена, при хранене, при рехабилитационни или други специализирани услуги, придружаване до детско, учебно или болнично заведение и др. Вторият тип почасови услуги включват комунално-битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, съдействие за дребни битови ремонти, помощ при ползване на административни услуги, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др. По този начин 75 потребители (деца и лица с увреждания и самотноживеещи хора със затруднения в самообслужването) ще получат необходимите почасови грижи и помощ в домашна среда.

Подборът на потребители ще се извърши на база изготвени оценки на потребностите от почасови услуги на всички лица, подали заявления. Оценките ще се изготвят от Дирекция “Социално подпомагане” Кнежа, след това те ще се разгледат от комисия, която от своя страна ще изготви окончателни списъци на одобрените за включване в проекта потребители и на чакащите за включване.

Персоналът на звеното ще бъде назначаван след извършване на подбор и ще включва само безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Подборът ще се извърши от комисия. За одобрените лица, които не са преминали през идентично обучение по други програми или по друг ред, ще се проведе въвеждащо обучение за предоставяне на услуги в домашна среда. За лицата, притежаващи документ за преминато идентично обучение, ще се организира двудневен курс за надграждащо обучение.

Ще бъдат сключени трудови договори с 30 лични асистенти.

Продължителността на проекта е 18 месеца на територията на цялата община Кнежа.

Прочетете също:

Японски вишни ще красят част от пешеходната зона на Плевен

Започна засаждането на първата партида от над 70 фиданки в Плевен на мястото на премахнати ...