Начало / Икономика / Плевенчани посочиха техническата инфраструктура като най-важен приоритет през следващите години  

Плевенчани посочиха техническата инфраструктура като най-важен приоритет през следващите години  

Като част от действията на Община Плевен за разработване на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 се проведе присъствено анкетиране на над 500 жители за дефиниране на приоритетни направления за действие и проектни идеи, които да бъдат включени в Плана.

Над 48% от анкетираните са определили като приоритет за бъдещото развитие подобряване на техническата структура, а близо 30% са определили като най-важен приоритет подобряването на средата за живот. Трите елемента на градската среда, които анкетираните граждани в най-голяма степен смятат, че трябва да бъдат изградени или доразвити в населеното им място, са уличните настилки, тротоарните и алейни настилки и междублоковите пространства. Между 50 и 60 на сто са ги класирали на едно от водещите три места.

Що се отнася до дейности с приоритет за икономическото развитие на града и общината, анкетираните са посочили на първо място привличането на инвеститори и подкрепата за стартиране на нови съвместни предприятия, публичночастни партньорства.Представителите на бизнеса описват Плевен след десет години най-вече като културно-исторически град, в който живеят млади и образовани хора. Градът може да продължи да се откроява с
добрите възможности за медицински туризъм, както и да подобри своя бизнес
климат, превръщайки се и в атрактивно място за предприемачи, смятат анкетираните.

Като следваща стъпка от разработване на Плана за интегрирано развитие на общината предстои през следващите 2 месеца да се проведат срещи с представители на бизнеса, неправителствения сектор и администрацията, за да се продължи процесът по идентифициране конкретни проектни идеи за развитието на града и общината. В зависимост от епидемиологичната обстановка предстоящите срещи могат да бъдат присъствени или дистанционни/онлайн.

На страницата на Общината ще бъде публикувана форма за набиране на проектни предложения в различни области на развитие.

Прочетете също:

Образователни игри и творчески занимания за децата в РИМ – Плевен

 Регионален исторически музей – Плевен  и тази година ще организира  инициативата „Лято в музея”, която ...