Начало / Икономика / От днес приемат възражения за кадастралните карти на Тученица и Къшин

От днес приемат възражения за кадастралните карти на Тученица и Къшин

Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен на основание чл. 46, ал. 1 и 2 от ЗКИР съобщава, че са приети кадастралните карти и кадастралните регистри на урбанизираните територии на с. Тученица и с. Къшин, общ. Плевен.

В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 87 от 19.10.2018г. заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по тях до 19.11.2018г. вкл. пред Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен.

Кадастралните карти и кадастралните регистри на урбанизираните територии на с. Тученица и с. Къшин, общ. Плевен.  са изложени в сградата на Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен, адрес: гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1, ет. 8 до 19.11.2018г. включително.

 Желателно е заинтересованите лица, които искат да направят справка за имотите си да представят  документи за собственост.

Справки и възражения могат да се правят и на www.kais.cadastre.bg

Прочетете също:

Поклоннически пешеходен поход „Светият път” ще мине през община Плевен

През 2019г. се навършват 550г. от връщане мощите на св.Йоан Рилски от Търновград в Рилската ...