Начало / Общество / Определиха дата за общественото обсъждане на зоните за въздействие в интегрирания план на Плевен

Определиха дата за общественото обсъждане на зоните за въздействие в интегрирания план на Плевен

На 23 ноември от 17.30 часа в зала “Плевен” на Областна администрация ще се проведе общественото обсъждане на зоните за въздействие в рамките на проекта за изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен, съобщават на интернет страницата на местната управа. Ще бъде представен и дискутиран проект на зони, чието определяне е обвързано и с бъдещата реализация на проекти в територии в града, които са в незадоволително състояние, с негативни тенденции в развитието или с нереализиран потенциал.

Планирането на градското развитие чрез интегрирания план на Плевен за периода 2014 – 2020 год. цели да допринесе за повишаване качеството на живот и екологичните условия, да подобри физическата среда в града.

Финансирането на дейностите е по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” на ОП “Регионално развитие”.

Припомняме, че целевите зони за въздействие представляват обособени части от градската територия, чрез които ще се търси от една страна усвояването на предимства чрез различни проекти, от друга – решаването и намаляването на проблемите в градското развитие и смекчаването на вътрешноградските различия.

Типовете зони, които могат да бъдат определяни, са зона с преобладаващ социален характер – териториите, които са в най-незадоволително състояние по отношение средата за обитаване, инфраструктура, която обслужва населението, включват се и критерии, свързани с населението, което обитава тези територии.

Вторият тип зони са такива с потенциал за икономическо развитие. Това са териториите, които следва да акумулират растежа на региналната и местна икономика през следващия програмен период. Има различни критерии за обособяване на тези зони, но общо взето се получава смесване между старите традиционни производствени зони, които следва да бъдат обновени и модернизирани, и добавяне на нови територии, които са за производство.

Последният трети тип зона е с преобладаващи публични функции – такива, които са лицето на съответния град, които включват по-голяма част от публичните институции, които практически ще трябва да формират новия имидж на града. В тези зони трябва да влязат всички тези територии, които са с обществено значение.

Прочетете също:

Контейнери за сгур и пепел от печки ще се поставят в Плевен

От 18 октомври, понеделник, в Плевен ще бъдат поставени 20 броя контейнери с вместимост 4 ...