Начало / Здравеопазване / Описват в брошура правилата за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми

Описват в брошура правилата за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми

В края на месец юни бяха приети правилата, по които  Община Плевен ще може да подпомага финансово двойки с репродуктивни проблеми. До няколко дни те ще бъдат качени на сайта на Общината. Изработена е и информационна брошура, в която, освен правилата, ще бъдат описани всички необходими документи и сроковете, в които трябва да бъдат извадени, за да може двойката да кандидатства за ин витро процедура, информира д-р Йордан Георгиев, председател на Постоянната комисия по здравеопазване към Общинския съвет. Брошури ще могат да се вземат от Центъра за административно обслужване на гражданите, който се намира в сградата на зала „Катя Попова”.

„Нашата идея е процедурата да е максимално облекчена и ясна, за да не се лутат хората, които желаят да се възползват от възможността за финансова подкрепа”, обясни д-р Георгиев. С тази идея дори са опитали да съберат всички необходими документи, при който тест е установено, че има проблем с набавянето на удостоверение, че кандидатстващите лица нямат родствена връзка по права и до четвърта степен по съребрена линия. Затова удостоверението ще бъде заменено с декларация, за попълването на неверни данни в която кандидатстващите за финансова подкрепа ще носят наказателна отговорност.

Досега, по сведения на общинската администрация, има запитване от три двойки, желаещи да кандидатстват за отпускане на финансова помощ. Тя е предвидена да подпомага двойките, на които им предстои ин витро процедура, да направят всички необходими предварителни изследвания, някои от които са доста скъпи. Затова с решение на Общинския съвет тази година за първи път в бюджета на Общината бяха предвидени 50 000 лева за подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми, като одобрените  ще получават до 500 лв.

Предвижда се създаването на специална комисия, която ще се събира поне веднъж на два месеца и ще одобрява и изготвя предложения за отпускането на средствата. Комисията е от 11 члена и е в състав: 7 общински съветници – членове на постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности; специалист акушер-гинеколог; директор на Дирекция “Финансово-счетоводна дейност и управление на собствеността” в община Плевен; началник на отдел “Здравеопазване и социални дейности”, както и юрисконсулт от местната администрация.

Има и четири основни критерия, на които трябва да отговарят нуждаещите се за извършване на дейности по асистирана репродукция, за да бъдат одобрени. На първо място кандидатстващите – семейни двойки, живеещи на семейни начала или самотни жени – трябва да имат постоянен и настоящ адрес на територията на община Плевен за период не по-малко от една година от датата на кандидатстване. На второ място не трябва да имат родствена връзка по права линия и до четвърта степен по съребрена линия. Освен това кандидатстващите за помощ не трябва да са поставени под запрещение и най-важно – наистина да имат репродуктивен проблем, за който се изисква и медицинско становище.

Прочетете също:

Почетни плакети на дългогодишни кръводарители ще връчат в Плевен

По повод  Международния ден на кръводарителя – 14 юни,организацията на Българския червен кръст в Плевен ...