Акценти
Начало / Общество / Няколко важни точки на предстоящото заседание на Общински съвет – Плевен

Няколко важни точки на предстоящото заседание на Общински съвет – Плевен

С предварителен Дневен ред от 37 точки ще е заседанието на Общински съвет – Плевен. То ще се проведе на 31 март, четвъртък, от 9:00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова”.

Сред предложенията са точка 2, която е относно приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Плевен и издаване на сертификати клас В. Неин вносител е Мартин Митев – председател на Общински съвет-Плевен. Следващите предложения са за приемане на наредби за изменение на: Наредба №2 на Общински съвет – Плевен за опазване на околната среда в Община Плевен, Наредба №14 за търговската дейност на територията на Община Плевен и Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен. Техен вносител е кметът на Плевен Георг Спартански.

Отново в дневния ред влиза предложение относно освобождаване от длъжност управителя на „Инжстрой” ЕООД и избиране на управител на дружеството. Негов вносител е Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен.

Сред по-важните точки са и предложение относно избор на представител на Община Плевен в Общото събрание на акционерите на „Мизия 2000” АД, внесено от Мартин Митев и предложение относно приемане на отчет за изпълнение на План за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2015 г.

Съветниците ще трябва да вземат решение и за предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „БАЛИЗ” върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда на бул.”Христо Ботев”№48. Предложението се внася от Георг Спартански – кмет на Община Плевен. На предстоящата сесия ще бъде разгледано и предложение за разпределение на средствата в група „Физическа култура и спорт“ за 2016 година. Гласуваните средства в размер на 195 000 лв. ще бъдат разпределени на 30 спортни клубове, кандидатстващи и оценени по предварително изготвени правила. В т.2 на предложението се посочва, че „…предвидените средства в правилата за отбор от висша лига в размер до 50 000 лв. да бъдат добавени към резерва в група „Физическа култура и спорт”. Съветниците ще гласуват финансово подпомагане и за футболни клубове от малките населени места в общината, участници в Областното първенство към ОС на БФС – Плевен. Предложените суми са по 1 000 лв. на клуб, общо 6 000 лв..

Под точка 22 влиза предложение относно отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, на територията на Градска градина за разполагане на преместваеми обекти. Вносител отново е кметът Георг Спартански. Терените са за разполагане на преместваеми обекти, съгласно одобрена план – схема от 22.01.2015 г., съгласувана от главния архитект на Община Плевен. В предложението са посочени и съответните преместваеми обекти – батут, детски монетни атракции, машини за сладолед, площадки за рисуване върху керамични фигури, атракционни съоръжения „бънджи“ и „мини-голф“, детски кът.

Предложение относно кандидатстване на Община Плевен с партньорски проект „Интегриран градски транспорт на Плевен – фаза 2” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. пък е следващата точка в дневния ред. Тя отново е внесена от градоначалника на Плевен. За подготовката на проекта Общината ще кандидатства в партньорство с „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – Плевен. Предвидените основни дейности по него са доставка на 10 нови тролея, на две сервизни машини – влекач и аварийна кола, доставка и монтаж на система за електронно таксуване на пътниците за 80 тролейбуса, както и доставка на система за видеонаблюдение на ключови кръстовища на масовия градски транспорт.

На сесията ще се вземе решение и относно предложение промяна статута и финансирането на Професионална гимназия „Захарий Зограф”, Професионална гимназия по лозарство и винарство „Ал. Стамболийски”, Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Луи Пастьор“ и Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии по смисъла на чл.10 , ал.6 от Закона за народната просвета от учебната 2016/2017 г.. Вносител на предложението е кметът на Община Плевен.

Като тока 30 в дневния ред предложението от Католическата Енория „Дева Мария от Фатима” за поставяне на монументално-декоративан елемент – кръст пред католически храм „Дева Мария от Фатима”, гр. Плевен. Вносител е Милен Яков – ВРИД кмет на Община Плевен. Кръстът е от бронз, висок е 340 см. Той ще бъде поставен върху облицован с гранит бетонен постамент. Цялото изпълнение на проекта ще стане с дарителски средства на Католическата никополска епархия, се посочва в предложението.

Последна точка в предстоящото заседание е докладна записка относно декларация за арменския геноцид. Неин вносител е общинският съветник Николай Маринов.

Прочетете също:

Контейнери за сгур и пепел от печки ще се поставят в Плевен

От 18 октомври, понеделник, в Плевен ще бъдат поставени 20 броя контейнери с вместимост 4 ...