Начало / Общество / Намалиха капацитета на Дом “Детелина”

Намалиха капацитета на Дом “Детелина”

Трайното намаление на броя на настанените в Дом “Детелина” деца, лишени от родителска грижа, стана причина за намаляване и на капацитета на институцията с решение на Общински съвет Плевен.

Домът е с капацитет 67 места, а от 1 януари 2007 год. е преобразуван в специализирана институция за предоставяне на социални услуги и е предаден в управление на кмета на Община Плевен. В последните две години, особено след приемането на Националната стратегия за деинституционализация и предприетите действия в изпълнение на “Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2011 – 2015 год.”, броят на децата в Дома е намалял значително. През месец ноември тази година е 42 деца, е записано в мотивите за вземане на решение.

В резултат на деинституционализацията, в общината са утвърдени 20 приемни семейства, в които са настанени 16 деца, разкрит е и Център за настаняване на деца от семеен тип за 12 малчугани. Статистиката в мотивите сочи още, че през 2011 год. от Дом “Детелина” в Плевен са изведени 10, а през 2012-та – 12 деца. Те са настанени в услуги от резидентен тип, настанени при приемни родители, осиновени у нас и в чужбина. Така средната месечна бройка на настанените в Дома деца за тази година е 50.

Общинските съветници решиха капацитетът да бъде намален от 67 на 50 места, считано от 1 януари 2013 год. Кметът проф. Стойков ще представи решението на Общинския съвет пред Регионална дирекция “Социално подпомагане” за изготвяне на предложение до Агенцията за социално подпомагане.

Прочетете също:

В Плевен палят празничните светлини на 1 декември

С приказния детски спектакъл „Елхичке, засияй над земята, огрей със звездата” ще бъдат запалени празничните ...