Начало / Общество / Младежи от Левски ще стават общински съветници по проект

Младежи от Левски ще стават общински съветници по проект

„Знаещите – могат“ е младежки проект, който от началото на месец февруари се реализира в град Левски от Сдружение „Център за европейско развитие и квалификация“ по програма „Младежта в действие”. Целта на проекта е да провокира участието на младите хора в обществения живот и управлението на местно ниво, като част от младежките политики, залегнали в националната стратегия за младежта.

В проекта ще вземат пряко участие 23 младежи от Левски и близките села. Като част от групата, младите хора ще имат възможност да проявят изобретателност и креативност в ежедневието си, да говорят открито за нуждите и интересите си, както и да дискутират проблеми, които отразяват различни аспекти на средата, в която живеят. Включването им в проектните дейности е в съгласие с част от националните приоритети на програма „Младежта в действие“ за 2012 г. и по-точно: „Участие на млади хора от селски географски райони“.

В рамките на четири месеца, колкото е продължителността на проекта,  младежката група ще се запознае с ролята и функциите на институциите – община, общински съвет, кмет, полиция, бюро по труда, социални грижи и читалище.

Разделени на групи, младите хора ще имат възможност да посетят тези институтции и да се запознаятт отблизо с дейността им. След това те ще пресъздадат заседание на Общински съвет по актуални младежки теми, ще проведат  импровизирана среща за участие като медиатори по програми за заетост, предвидено е също съвместно мероприятие с техни връстници от младежки клуб към читалище „Георги Парцалев“ в Левски.

Идеята е да бъде събрана информация за ролята и дейнността на местните институции, коята ще бъде представена според мирогледа на младежите и синтезирана в малка брошура. Проектът ще приключи със  състезание, в което участниците ще демонстрирта пред публика усвоените знания и постигнати резултати.

Благодарение на усвоените нови знания, младите хора ще изградят инициативност и творческо мислене, ще се подготвят за работа в екип, а също ще повишат  конкурентоспособността си пазара на труда, обобщи Ваня Ваньова от сдружение „Център за европейско развитие и квалификация”.. Инициаторите на проекта преследват и друга цел – чрез прякото запознаване с дейността на местните институции да провокират индивидуаните и групови интереси на младежите да бъдат насочени към общественозначими и полезни дейности. Така въвеждаме младите хора в света на възрастните, като утвърждаваме идеята за общественото добро по най-естнествения начин – заедно с приятелите в процес на познание, изследване, действие и оценка, каза още Ваньова.

Този проект се реализира с финансовата продкрепа на програма „Младежта в действие” на Европейската комисия, адмнистрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящата статия не отразява позицията на Европейската общност, програма „Младежта в действие” или НЦЕМПИ.

Прочетете също:

В Плевен палят празничните светлини на 1 декември

С приказния детски спектакъл „Елхичке, засияй над земята, огрей със звездата” ще бъдат запалени празничните ...