Начало / Икономика / Кампанията за местните данъци и такси започва от 1 март

Кампанията за местните данъци и такси започва от 1 март

От петък, 1 март вече могат да се плащат дължимите за тази година местни данъци и такси.

Плащането може да се извършва на две равни вноски – до 30 юни и до 30 октомври. На предплатилите целия размер на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства в срок до 30 април, се прави отстъпка 5%.

Данъците и таксите са изчислени съобразно ставки, приети с решения на Общински съвет Плевен от края на 2012г., информират от общинската администрация.

Внасянето на местните данъци и такси може да се извърши на касите в отдел „Местни данъци и такси”, намиращ на ул. „П.Р.Славейков” № 21, от 8.30 часа до 16.45 часа, без прекъсване. Плащането на задълженията могат да се извършват и по банков път в ТБ Инвестбанк АД Плевен по сметка: BIC IORT BGSF , IBAN BG73IORT73808438100000, код на плащане 44 21 00 – данък недвижими имоти, 44 24 00 – такса битови отпадъци и 44 23 00 – данък превозни средства.

За дължимия данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2013 г. в началото на месец март ще бъдат изпратени съобщения. Заплащането на задълженията може да се извършва в касовия салон  по ЕГН и Булстат  без да се представя съобщение.

Проверка на задълженията от данъци и такса битови отпадъци на граждани и фирми може да се извършва и в сайта на Община Плевен www.pleven.bg.

За невнесените задължения от минали години, се начисляват лихви за просрочие и се прилагат процедури за принудителното им събиране чрез НАП и частни съдебни изпълнители, предупреждават от общинската администрация.

Прочетете също:

Съветниците приеха отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за 2020 г.

Общински съвет – Плевен прие днес отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за ...