Акценти
Начало / Общество / И Община Искър ще подсигурява топъл обяд на нуждаещи се

И Община Искър ще подсигурява топъл обяд на нуждаещи се

От днес Oбщина Искър набира заявления за ползване на социалната услугата „Осигуряване на топъл обяд“ – 2015. Обществената трапезария е общинска дейност, в структурата на Домашен социален патронаж град Искър, предоставяща социална услуга в общността с капацитет 30 места, насочена към задоволяване на потребностите от храна на най-уязвимите лица.
До 19 юни, включително, от 8.30 часа до 11.30 часа ще се приемат заявление-декларация от желаещите да ползват услугата, като това ще става в сградата на Домашен социален патронаж град Искър.
Проектът е с цел помощ и подкрепа на най-уязвими групи от населението. Това включва лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии или пенсии несвързани с трудова дейност.
Необходимо е кандидатите, при подаването на заявленията-декларации да представят документ за самоличност /лична карта, паспорт/, а ако в семейството има деца, родителите да представят акт за раждане на децата. Кандидати, освидетелствани от ТЕЛК, трябва да представят копие от Експертно решение на ТЕЛК.
При необходимост, от лицата може да се изиска предоставянето и на други документи.
Комисията ще разглежда заявленията и на 30 юни всеки подал заявление-декларация може да провери дали е одобрен в изнесения в Община Искър списък на информационното табло.

Прочетете също:

В Плевен двойно повече ученици ще се обучават за дрогеристи по австрийска програма

От учебната 2022/2023 година в Плевен двойно повече ученици ще започнат обучението си по перспективната ...