Начало / Икономика / Избраха експерт-счетоводители за три от общинските фирми

Избраха експерт-счетоводители за три от общинските фирми

Общински съвет – Плевен, избра експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет за 2019 година на три от търговските дружества, чийто собственик на капитала е Общината. Изборът е за фирмите „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Инжстрой“ ЕООД и „Тибор“ ЕАД.

В изпълнение на решение от месец май тази година на местния парламент, посочените три търговски дружества с общинско участие са внесли предложения за избор на експерт-счетоводители за заверка на годишните им финансови отчети за 2019 г., съгласно проведени от тях конкурси. Представени бяха и протоколи от комисиите, провели конкурсите с класираните поименно кандидати. В тази връзка и на основание съответните нормативни документи, Общинският съвет гласува избор на  експерт-счетоводители за заверка на годишните финансови отчети за 2019 г. както следва:

  • за „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – Йорданка Виткова
  • за „Инжстрой“ ЕООД – Дияна Иванчева
  • за „Тибор“ ЕАД – Йордан Досев

Прочетете също:

Освободиха от наем ползвателите на обекти в РУМ „Мизия” за времето на извънредното положение

Общински съвет – Плевен допълни решението си, прието на заседанието през м. април в подкрепа ...