Начало / Общество / За скъсяване на сроковете и опростяване на процедурите за издаване на документи настояват общините

За скъсяване на сроковете и опростяване на процедурите за издаване на документи настояват общините

Областната администрация в Плевен бе домакин на работна среща във връзка с изпълнението на Програмата на правителството за най-неотложни мерки за подобряване на бизнес средата. В нея участваха представители на общините от Плевенска област, на общинските съвети, на териториалните звена на централните органи на изпълнителната власт. Срещата бе открита от заместник областния управител на област Плевен Мирослав Михайлов.

Участниците в срещата бяха запознати с приоритетите на правителството – икономическо възстановяване и насърчаване на предприемачеството, преодоляване на негативните последици от административния рекет върху бизнеса, създаване на условия за истинска конкуренция, реформа в публичната администрация, подобряване на административните услуги за гражданите и бизнеса, въвеждане на електронно правителство.

Според предварително уточнената процедура в Областна администрация постъпиха предложенията на различните институции. Повечето от тях са за корекции в сроковете и цените на издаваните документи и опростяване на процедурите. Голяма част от предложенията са за улесняване на терминологията, за предаване на сведения по електронен път, за отпадане на необходимостта от предоставяне на документи при служебно събиране на информация, обобщиха от пресцентъра на Областна администрация

Община Белене е предложила опростяване на процедурата по издаването на разрешение за изработване на ПУП и ПП извън урбанизираната територия и одобряването им, като предлагат да се върне стария текст за допускане и одобряване на ПУП и ПП (Раздел ІІІ Създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове-ЗУТ)

От Община Никопол предлагат промяна в издаването на удостоверения за наличие или липса на задължения, тъй като проверката на обстоятелствата отнема време и се таксува. Според тях е добре информацията да се събира по служебен ред, като така ще отпадне необходимостта от предоставяне на документи на хартиен носител, ще се намали и срока за предоставяне на услугата.

Обобщените предложения ще бъдат изпратени на заместник министър-председателя по икономическото развитие Даниела Бобева.

Прочетете също:

Прочистват „Кайлъка” от болни дървета, подменят ги с нови

Работници на „Паркстрой”  изсичат старите и болни смърчове в парк „Кайлъка”. Годният дървесен материал от ...