Начало / Общество / За около час и с обща снимка за спомен приключи последната сесия на ОбС – Плевен за този мандат

За около час и с обща снимка за спомен приключи последната сесия на ОбС – Плевен за този мандат

За скромното време от около един час приключи последната сесия на Общински съвет – Плевен за този мандат, която се проведе днес. Тя започна при скромния кворум от 27 съветници, но с напредването на сутринта техният брой се увеличи. Предварителният дневен ред на заседанието включваше 15 точки, но преди началото на заседанието старейшините добавиха още три предложения. Въпреки негодуванието на някои от съветниците, че не е необходимо тези точки да бъдат разглеждани точно на последната сесия, те бяха добавени и гласувани.

последна сесия 15.10

И трите предложения бяха направени от арх. Трифон Иванов, като преди това те са изпртени със становище от комисиите, които са ги разгледали. Първата точка бе за функциониране на ЦДГ „Мир” в село Коиловци през учебната 2015/16 учебна година с брой деца под нормата за минимум.

Второто внесено предложение касаеше промяна в сроковете по договор между Управляващия орган на ОП „Регионално развитие 2007-2013” и Община Плевен за изпълнението на проект „Създаване на проектна готовност за участие по ОП „Региони в растеж” през програмния период 2014 – 2020”. Третата точка се отнасяше за изготвяне на подробен устройствен план за застрояване в местността Телеграфа в землището на село Върбица.

последна сесия 15.10

След края на заседанието общинските съветници направиха обща снимка за спомен.

последна сесия 15.10

Прочетете също:

Тази седмица пръскат срещу комари в Плевен

От 15 до 17 юли 2020 г. при благоприятни атмосферни условия в Плевен ще се ...