Начало / Общество / Закупуват нова техника за нуждите на Регионалния център за ранна интервенция на уврежданията в Плевен

Закупуват нова техника за нуждите на Регионалния център за ранна интервенция на уврежданията в Плевен

Общински съвет – Плевен, прие промени в Приложение №10А – Разчет за финансиране по обекти на капиталовите разходи по обекти по проекти на Европейския съюз през 2021 г. Приложението е част от решението за сборния бюджет на Общината, приет през март миналата година. Промените се налагат във връзка с дейности по проект „Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията – Плевен“ и планирано закупуване на компютърна техника за нуждите на Центъра.

Във връзка с изпълнението на дейностите по проекта, изпълняван по ОПРЧР 2014-2020, е планирано закупуване на компютърна техника и периферия за нуждите на специалистите, работещи в Центъра за ранна интервенция на уврежданията. Проведена е съответната процедура по ЗОП със събиране на оферти, която е приключила с избор на изпълнител и сключване на договор, който е изпълнен и договорената техника – доставена. В тази връзка е необходимо да бъде променено и съответното Приложение №10А, като в него бъдат включени и новите дълготрайни материални активи. Това са: 3 преносими компютъра, 3 настолни компютърни конфигурации, 2 документо-оборотни скенера и 1 цветен лазерен принтер.

Прочетете също:

Община Плевен проверява сигнал за неприятна миризма в жк „Сторгозия“

Служителите на отдел „Екология“ при Община Плевен извършват проверка по сигнал за неприятна миризма, подаден ...