Начало / Икономика / Завършилите гимназисти трябва да внесат здравни осигуровки за месец юли

Завършилите гимназисти трябва да внесат здравни осигуровки за месец юли

Всички младежи от региона, които тази година са завършили средното си образование, но все още не сазапочнали работа, както и новоприетите студенти в български и чуждестранни университети, трябва да подадат в офиса на НАП в Плевен Декларация Образец 7 и да платят здравната си вноска за месец юли. За това напомнят от офиса на приходната агенция. За сметка на републиканския бюджет се осигуряват здравно учениците, навършили 18-годишна възраст, до завършване на средното им образование и студентите – редовно обучение, до навършване на 26-годишна възраст, т.е. за приетите във ВУЗ съществува един период от време от около 3 месеца, в който те не попадат в нито една от двете категории – „ученици“ или „студенти“. Съгласно действащите закони, лице, което не си плати осигуровките за здраве в рамките на 3 месеца, за период от 36 месеца, губи здравноосигурителните си права. За да не се начисляват допълнително наказателни лихви и младежите да не загубят здравно-осигурителните си права, те следва да внесат първата здравна вноска за месец юли в размер на 16.80 лв. до 25 август 2013. По същия начин и вноските за месеците август и септември – до 25-то число на следващия месец.

Българските студенти, които са избрали да продължат образованието си в чужбина трябва преди заминаването си да уточнят здравния си статус. Задължително е да не забравят при завръщането си в България да изискват от висшето учебно заведение уверение за успешно приключил и заверен семестър или учебна година – редовна форма на обучение с фиксирани конкретни периоди. Служебната бележка или уверението трябва да са подпечатани с мокър печат и подписани от служебно лице от съответния университет, а ако документът е генериран по електронен път, трябва задължително да съдържа отпечатан текст, че важи без подпис и печат и да съдържа имената на студента, периода, в който той е учил там (само за изминали семестри или години, но не и за предстоящи от обучението му) и дата на издаване. Същото се превежда от заклет преводач и се представя пред НАП, за да бъде коригиран здравният статус на лицето, и то да може да ползва услугите, платени от НЗОК.

Важно условие е подаването на декларация Образец 7 от лицата, които се осигуряват здравно за своя сметка. Тя се подава в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване от лицата, които не са осигурени на друго основание и се подава в структурата на НАП по постоянен адрес на задълженото лице. Здравните вноски се превеждат по единната сметка с код за вид плащане: 11 11 11. Ако все пак младежите пропуснат да внесат навреме своите здравни осигуровки, преди да го направят е задължително да проверят актуалния размер на вече начислената лихва за забавяне. Най-лесно това може да стане от сайта на НАП на адрес www.nap.bg от справка за здравноосигурителния статус. Справката за него може да се направи и по телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона.

Прочетете също:

Съветниците приеха отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за 2020 г.

Общински съвет – Плевен прие днес отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за ...