Начало / Общество / Деца обменят еко знания

Деца обменят еко знания

Учениците от ІV “г” клас в Начално училище “Христо Ботев” Плевен с класен ръководител Анелия Савчева представиха придобитите знания за опазване на природата пред второкласниците с класен ръководител Борка Бончева. Това става в рамките на реализиращия се в школото проект “Обичам природата – и аз участвам”. Той е на стойност 3 360 лв. и се финансира от Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ на Министерство на околната среда и водите.

В началото на учебната година чрез анкета беше изследвано нивото на екологичните знания на учениците. След анализ, всеки класен ръководител проведе час на класа на тема “Обичам природата и аз участвам”.

Учениците от ІV “г” клас разказаха за природните паркове в България и защитените растения и животни с постери и презентации. Второкласниците пък демонстрираха знания, свързани с разделното събиране на отпадъци. Откритият урок завърши с игра, в която победители бяха всички, тъй като обогатиха знанията си за опазване на природата.

Учениците подредиха и съвместна  изложба от изработени от рециклирани материали моливници и естествени ароматизатори с билки. Изделията са изработени в “Занаятчийска екоработилница” –  друга от дейностите по проекта.

Според преподавателя Борка Бончева начинът, по който днес възпитаваме децата си, се превръща в тяхно поведение утре. Ето защо е толкова важно да се обръща внимание на отношението, което създаваме още от ранна детска възраст у малчуганите към природата и нейното опазване.

Класният ръководител ІV “г” Анелия Савчева допълва, че дейностите по проекта са заложени въз основа на опита, който имат от миналата учебна година. Целта е родители, учители, общественост да работят за опазване на красивата природа на България, за повишаване  екологичната култура на подрастващите, за привличане на нови последователи.

През следващата седмица предстои станал вече традиция за НУ “Христо Ботев” Плевен бал с тоалети и аксесоари от рециклирани материали и заключителен екофорум “Обичам природата и аз участвам”. Предстои издаване на брошура и вестник, които да отразят дейностите по проекта.

Прочетете също:

Оформят дървесните корони в района на новоремонтираната пешеходна зона

Днес ще бъде извършено оформяне на короните на чинарите с кубични форми на територията на ...