Начало / Здравеопазване / Двойно по-малко от средното за Европейския съюз са новорегистрираните случаи на ХИВ у нас

Двойно по-малко от средното за Европейския съюз са новорегистрираните случаи на ХИВ у нас

Новорегистрираните случаи на ХИВ на 100 000 души население в България (2,2 на 100 000) са два пъти по малко от средното за Европейския съюз – 5,7 на 100 000 население. Това сочат данните в Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН към Министерството на здравеопазването. България успява да задържи ниското разпространение на ХИВ/СПИН в страната благодарение на изпълнението на международно препоръчаните интервенции както за превенция на ХИВ, така и за универсален достъп до диагностика, лечение и грижи на засегнатите от болестта.

Към 25 ноември общият брой на официално регистрираните в страната лица, живеещи с ХИВ/СПИН, е 1 612. От началото на годината в страната са регистрирани нови 139 ХИВ-позитивни, като за същия период на миналата година техният брой е бил 183, т.е. не се наблюдава тенденция за увеличаване на случаите през 2012 год.

От новорегистрираните 108 са мъже и 31 – жени, т.е. броят на новоинфектираните мъже е над три пъти по-голям от броя на новоинфектираните жени. Горната възрастова граница при мъжете е 63 години, а при жените – 56 години. Най-много от новорегистрираните случаи се намират в София град – 67, Пловдив – 13,  Пазарджик – 10,  Варна – 7, София област – 6.

Близо 60% от тях са открити в Кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС) и неправителствени организации, работещи с най-уязвимите групи. Според пътя на предаване на инфекцията отново се очертават две особено уязвими групи – мъже, които имат сексуални контакти с други мъже – 35% и инжекционно употребяващи наркотици – 26% от новорегистрираните ХИВ случаи. Близо 9% са ХИВ-позитивните лица, които дългосрочно са пребивавали в чужбина и тази година се завръщат в страната.

И тази година близо 45% от новорегистрираните са млади хора на възраст под 29 години, като са регистрирани и 5 непълнолетни, които живеят в особено рискова среда. В тази връзка се разработва междуинституционален кординационен механизъм за предоставяне на социални и здравни услуги за такива деца в риск.

Разкрити са 5 сектора за лечение на пациенти към инфекциозните клиники в София, Пловдив, Плевен, Варна и Стара Загора, като за целта е предоставено допълнително финансиране от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Към 31 октомври 518 човека получват необходимата терапия, а 816 лица с ХИВ са регистрирани за проследяване в секторите за лечение на пациенти с ХИВ.

Според данните в в доклада на Програмата ООН за ХИВ/СПИН, броят на починалите от СПИН в света леко е намалял през 2011 год. за пета поредна година – 1 700 000 са починалите. Броят на хората, живеещи с вируса на СПИН обаче, леко се е увеличил миналата година – от 33,5 милиона души през 2010 год. на 34 милиона.

Прочетете също:

И тази седмица инициативата „Да на ваксинацията“ събира гражданите на Плевен

Днес след работна среща с областния управител Марио Тодоров, ръководителя на клуб „Северняците“-Плевен Джейлян Демирев, ...