Начало / Икономика / В парк „Персина” работят активно по проекта за устойчиво управление и устройство

В парк „Персина” работят активно по проекта за устойчиво управление и устройство

565 680 лв. е получил през тази година парк „Персина” в изпълнение на проекта „Устройство и управление на Природен парк „Персина”, това сочат данните от информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България. Това е една пета част от общо одобрения бюджет, който е в размер на 2 828 400 лв. Договорът за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 год.” беше одобрен и подписан миналата година, датата на приключването му е 31 март 2015 год.

Проектът на дирекцията на парка е с основни цели възстановяване на консервационно значими видове и местообитания, управление и поддържане на възстановени влажни зони, възстановяване и поддържане на заливни гори. Чрез него ще се улесни и поддържането на оптимални условия за гнездене и размножаване на консервационно значими видове птици, освен това ще се направи реконструкция на посетителския център и туристическата инфраструктура. Планираните дейности за постигане на тези цели са разнообразни и многобройни – включват от възстановяване на златистата каракуда, на бялата и жълтата водни рози в блатата на остров Персин, през проектиране, реконструкция и обзавеждане на Зелено училище „В сърцето на Дунав” и информационна точка „Музей на р. Дунав”, реконструкция на стъкления покрив и дървената фасада на сградата на посетителския център на парка, чак до издаване на „Пътеводител на туриста в ПП „Персина” на български и английски език, преиздаване и допълване на учебното помагало „Да опознаем ПП „Персина”, издаване на книжка за оцветяване с рисунки или снимки от флората и фауната на парка и т.н. В дейностите по проекта е записано и създаването на различни по предназначение обучителни програми, планове за действие, стратегии за развитие.

Проектът ще се осъществява поетапно през трите години на изпълнение до края на месец март 2015 год.

Прочетете също:

По проект ще закупят нова техника за патронажна грижа  

Общински съвет – Плевен, прие решение за закупуване на нова техника по  проект за патронажна ...