Начало / Икономика / В критично състояние е мостът над река Осъм при с.Козар Белене

В критично състояние е мостът над река Осъм при с.Козар Белене

Мостът над река Осъм при село Козар Белене, област Плевен е в критично състояние. Това е установила проверка, разпоредена от отдел „Надзор за законност“  при Апелативна прокуратура-Велико Търново. Проверките са извършени от окръжните и прилежащите им районни прокуратури в състава на Великотърновската апелативна зона, като целта е била да се установи какво е състоянието на мостовите съоръжения на територията на региона.

Всички мостови съоръжения върху републиканската пътна мрежа и тези върху местните пътища на територията на Великотърновската апелативна зона са проверени.

Част  от мостовите  съоръжения са в добро експлоатационно състояние, е констатирала проверката. Установена е потребност от  отстраняване на  нарушения и пропуски в  мостовите съоръжения, като непочистена буйна храстовидна и дървесна растителност по, под и около съоръженията, препятстваща видимостта и спомагаща разрушаването на конструкцията, затлачване на речното корито; липса на хоризонтална, вертикална маркировка или несъответствие помежду им, замърсеност на пътното платно или тротоара; дефекти и повреди по предпазните огради и парапети; несъответствие във височината съобразно нормативните изисквания; запушени отводнители, липсващи решетки; отводнителите (воронките) нямат удължители; износване на настилката, слягане на подходите, пропуквания, обрушване (събаряне – пълно или частично) на бетоновото покритие, оголване и корозия на арматурата, течове по устоите на съоръжението, лошо състояние на дилатационните фуги.

Но за немалка част от проверените мостове –  над 45, е констатирано лошото им експлоатационно състояние  и належаща необходимост от извършването на основен ремонт. Те са  част от републиканската пътна мрежа и общинските пътища на територията на всички области.

Мостът над река Осъм при с.Козар Белене е върху насип от една страна, който прекъсва старото корито на р. Осъм. Има нарушения на конструктивни елементи и е опасен за срутване. Такова е и  състоянието на Моста над река Дъбнишка бара, където са откраднати ограничителните системи. Необходимо е Областно пътно управление спешно да обезопаси моста.

В недобро състояние са още:

  • мостът над р. Янтра в местността Дълга лъка от републиканската пътна мрежа и мостът над р. Янтра между с .Шемшево и с. Леденик на общински път;
  • ОП Габрово сочи, че мост към Божковска поляна общ.Трявна е затворен за движение на ППС с пътен знак, като стоманобетоновата конструкция е силно компрометирана-подкопана и има опасност за преминаващите по него пешеходци;
  • Мост в гр.Летница, обл.Ловеч,  на ул. „Шипка“, над канал с дължина около десет метра е във видимо лошо състояние с нарушена цялост на настилката и без метален парапет или мантинели от двете страни.
  • Мост по бул. „Трети март“ /известен като Сарайският мост/ в гр. Русе  е с влошено експлоатационно състояние. Констатирани са частични разрушения по устоите.Мост на път III – 202 км. 36+946 с. Кацелово е с пукнатини по пътно платно и е необходимо е да се вземат спешни мерки относно укрепване на средната опора, възстановяване на брегоукрепването

 За проверените мостови съоръжения, за които  е налице необходимост от ремонтно-възстановителни дейности, са  набелязани конкретни мерки за укрепването им и са дадени срокове за  осъществяването им. Там, където това не е направено от комисиите,  прокуратурите са дали предложение незабавно да се предприемат необходимите мерки, използвайки правомощията си по чл.145 от ЗСВ.

От териториалните прокуратури са ангажирали органите на МВР да

активизират упражняването на  сигналните си функции по чл.165(1) , т.3 от ЗДвП  като следят за състоянието на пътя и пътните принадлежности и издават писмени предупреждения, сигнални писма или разпореждания до собствениците или до администрацията, управляваща пътя, и до фирмата, поддържаща пътния участък, за отстраняване на установени неизправности по тях

Направените констатации, налагащи предприемане на мерки от различно естество и в различен период от време,  предполагат извършването на контролна проверка, която ще бъде осъществена от Апелативна прокуратура-гр.Велико Търново, след изтичане на определените срокове за отстраняване на нарушенията.

Снимката е илюстративна

Прочетете също:

Антоанета Воденичарова със златно отличие от Министерството на културата

Дългогодишната преподавателка по пиано в НУИ „Панайот Пипков” – Плевен, Антоанета Воденичарова е удостоена с ...