Начало / Общество / 13 критични речни участъци е установила междуведемствена комисия

13 критични речни участъци е установила междуведемствена комисия

13 критични обекта, свързани с проводимостта на реките извън населените места, е установила назначената от областния управител междуведомствена комисия, след есенната проверка на потенциално опасните язовири, диги, реки и мостове на територията на област Плевен. Проверени са общо 215 обекта – 39 язовира, 17 реки, 113 мостове, 35  предпазни диги, 2 отводящи дерета, 3 канала, една кейова стена на р.Дунав.

В резултат на проверката е актуализиран списъкът на потенциално опасните водностопански обекти на територията на област Плевен. Към месец ноември 2012 г, той включва 39 язовира и 43 хидротехнически съоръжения.  Междуведомствената комисия е съставила 102 констативни протокола с 463 предписания.

Комисията е установила, че повечето от собствениците или ползвателите не са изпълнили направените през пролетта предписания за ремонт и възстановяване на съоръженията, които са в неизправно техническо състояние, както и да продължат дейностите за почистване на язовирните стени и отводящите дерета.

Общините Червен бряг, Долна Митрополия и Левски са получили средства от междуведомствена комисия към Министерски съвет и са извършили почистване на отводнителни дерета и реки на територията на населените места, отчитат след есенната проверка. Община Искър е изпълнила със собствени средства направените предписания за подобряване на проводимостта на река Искър.

При извършеното обследване на проводимостта на 113 моста е констатирано, че Областно пътно управление – Плевен е почистило храстовидната и дървесна растителност в зоната на мостовете от републиканската пътна мрежа.

Проводимостта на реките е намалена в зоните на повечето мостове общинска собственост, като с най-висок риск са мостовете разположени на територията на населените места.

13-те, определени като критични обекти, свързани с проводимостта на реките извън населените места ще бъдат включени в програмата за планово почистване на речните корита извън населените места за 2013 г.

Прочетете също:

В Плевен палят празничните светлини на 1 декември

С приказния детски спектакъл „Елхичке, засияй над земята, огрей със звездата” ще бъдат запалени празничните ...