Акценти
Начало / Общество / Старата градска баня на Ловеч се превръща в единствения в Европа виртуален музей на водата

Старата градска баня на Ловеч се превръща в единствения в Европа виртуален музей на водата

Старата градска баня Ловеч

Предвижда се Старата градска баня „Дели Хамам” в Ловеч ще се превърне в единствения в Европа виртуален музей на водата, информират от пресцентъра на Общината. На Средновековната крепост пък ще бъдат монтирани най-съвременните техники за аудио-визуални спектакли. Банята „Дели хамам“ е строена през XVII-XVIII век и паметник на културата с национално значение. Дейностите са регламентирани с договора, подписан между Община Ловеч и  ДЗЗД „Вароша – МП“ – Ловеч, за реставрация, консервация и експониране на Старата градска баня „Дели Хамам“. Той е в рамките на проекта „Подкрепа за развитие на туристически атракции в община Ловеч” по ОПРР, приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”. По този начин ще се надгради вече постигнатото по предишни проекти, финансирани по проект „Красива България“.

Проектът е на стойност 4 358 180.78 лв. и е насочен към осигуряване на нови, иновативни туристически атракции.  В рамките на строително-монтажните работи ще се запазят автентичният образ на банята,  плановата схема и обемно-пространствени елементи, ще се укрепят, консервират и реставрират оригиналният градеж на стените, куполите и всички архитектурни елементи. В интериора се възстановяват мраморната облицовка по стените над пейките, както и изчезнали или повредени курни. В банята под специално стъкло ще бъде възстановена в оригинален вид древната отоплителна система „хипокауст“, а благодарение на интерпретативните програми и мултимедийни ефекти посетителите ще наблюдават и научават много интересни „водни“ събития и факти. Поради лошото състояние на жилищните и складовите помещения на банята и ниската им архитектурно-художествена стойност те ще се изградят отново. Предвидена е и реставрация на локомобила, който е използван като котел за подгряване на водата.

 Архитектурната намеса в средновековната крепост ще се състои в създаване на покрито пространство (козирка) за интерпретации на ритуали в очертанията на Базиликата. Козирката ще представлява стилизиран кръст, в пресечницата на чиито рамене се оформя купол. Основата на купола ще е с размерите на вероятния купол на църквата. Ще бъдат изградени и елинсталации за осигуряване на атракционните спектакли. Ефектното сценично осветление и озвучаване ще създадат атрактивно място за провеждане на концерти, спектакли, събития с национален и международен характер. Реализацията на проектните дейности ще вдъхне нов живот на два интересни, важни културно-исторически обекта, ще ги направи модерни, уникални атракции с разнообразни възможности за посетителите.

Ловешка крепост

Дейностите по договора за изпълнението на СМР са на стойност 2 399 360.81 лв. с ДДС. Реставрацията ще започне до няколко дни след подписване на договора. Очаква се в края на септември да приключат реставрационните дейности.

До сега в рамките на проекта бяха обучени петима курсисти, трима от които работят в музея и двама в общината. Успешно завършилите получиха „Свидетелство за професионална квалификация” в професия  ”Аниматор в туризма” и 12 месеца след приключване на дейностите по проекта ще обслужват туристическите обекти, а натрупаните знания и умения ще прилагат по атрактивен начин в Старата баня и Ловешката крепост. Обучението се проведе от Центъра за професионално обучение към Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи“ – София, в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение по учебна програма, утвърдена от НАПОО.

По същия проект беше ремонтирана и ул. „Мадара”, водеща до крепостта.  Улицата се намира в подножието на хълма „Стратеш”. Тя е свързващ елемент между Старата баня и крепостта. Рехабилитира се настилката, ремонтираха се съществуващите и се изградиха нови подпорни стени. Подменено беше и уличното осветление.

В рамките на проекта предстои и закупуването на атракционно влакче с капацитет 20 лица, което ще обслужва трасето между Банята и крепостта. Влакчето ще предлага и разходки в парк „Стратеш“.

Прочетете също:

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен заседават на 24 и 25 януари

Постоянните комисии към Общински съвет – Плевен, се събират за първите си заседания за тази ...