Начало / Общество / Заседание на Общинския съвет на Плевен ще се проведе днес

Заседание на Общинския съвет на Плевен ще се проведе днес

По предварителен дневен ред от 27 точки ще заседава Общински съвет – Плевен на 30 април. Сесията ще започне с обсъждане на предложение за удостояване на проф. Пламен Джуров със званието „Почетен гражданин на Община Плевен”. Внесени са предложения за приемане на Наредба за условията и реда за ползване на спортните обекти, собственост на Община Плевен, за допълнение на Наредба № 14/2001 г. за търговската дейност на територията на община Плевен и за изменение на Наредба № 7/2005 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Съветниците ще обсъждат и приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Плевен за 2020 г.

Кметът Георг Спартански внася предложение за освобождаване изцяло или частично на физически и юридически лица – ползватели на терени и наематели на нежилищни обекти – общинска собственост, както и концесионери по сключени концесионни договори, от задължения за заплащане на местни такси, наеми и концесионни вноски, във връзка с въведените задължителни противоепидемични мерки за периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

На обсъждане ще се подложи и предложение, внесено от кмета Георг Спартански, за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на базата на бившето училище „Марин Дринов” в Плевен на Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски” – Долна Митрополия. С писмо от м. февруари началникът на военновъздушното училище бригаден генерал Юлиян Радойски, е заявил желание сградният фонд на бившето училище „Марин Дринов” да им бъде предоставен чрез дарение за учебна дейност. Идеята е сградите в имота – една триетажна, една двуетажна и пет едноетажни, да бъдат реновирани и там да бъдат създадени подходящи съвременни условия и изграден Иновативен център и общежитие за студенти.

Предвид въведеното заради разпространението на коронавирус извънредно положение в страната, редовната сесия на Общинския съвет ще се проведе в зала „Катя Попова” при закрити врати и при спазване на всички противоепидемични мерки.

Прочетете също:

Тази вечер отново третират срещу комари в Плевен

Второ допълнително третиране срещу увеличената след продължителните дъждове популация на комари ще се проведе тази ...