Акценти
Начало / Общество / Детски градини, училища и общини отново могат да кандидатстват за финансиране за изграждане на детски площадки

Детски градини, училища и общини отново могат да кандидатстват за финансиране за изграждане на детски площадки

детска площадка

И тази година Министерството на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДОС/  обявиха конкурса „За чиста околна среда – 2015 г.“ с мото „Обичам природата – и аз участвам“.

Участници в конкурса могат да бъдат общини, кметства, училища, детски градини и обединени детски комплекси от цялата страна, които се нуждаят от изграждане на нови или облагородяване на съществуващи зелени площи и зони за отдих, еко кътове, детски площадки, съоръжения за игра на открито, спортни уреди, паркови пейки, кошчета и т.н. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 5 хил. лв за училища, детски градини и обединени детски комплекси и до 10 хил. лв. за общини и кметства. Нямат право да участват единствено Заявители, които са получили финансиране в Националната кампания „За чиста околна среда“ през 2013г. и 2014г.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 20 февруари 2015 година.

Резултатите от извършеното класиране на постъпилите Заявления ще бъдат обявени в срок до 03.04.2015 г. на електронния сайт на МОСВ – www.moew.government.bg , в раздела на кампанията „За чиста околна среда“ с мото „ Обичам природата и аз участвам“ и интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg.

Прочетете също:

Общински съвет – Плевен даде съгласие за удължаване на срок за погасяване на общински дълг по договор с ФЛАГ

Общински съвет – Плевен, даде съгласие за промяна в срока за погасяване на кредит по ...