Начало / Общество / АСП образува дело по жалбата на кмета срещу приетите изменения в Наредба 15

АСП образува дело по жалбата на кмета срещу приетите изменения в Наредба 15

В Административен съд – Плевен е образувано дело по подадена жалба от кмета на Община Плевен срещу Решение № 706/25.09.2017 г. на Общински съвет – Плевен.

С това решение Общински съвет – Плевен е приел Наредба за изменение на Наредба №15 на Общински съвет – Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен.

С подадената жалба се иска от съда да се отмени като незаконосъобразно посоченото решение на Общински съвет – Плевен, предвид противоречието му с разпоредбата на чл.56, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), която регламентира реда за поставяне на преместваеми обекти, съобщават от АСП. Съображенията на жалбоподателя са, че в посочения чл.56, ал.2 от ЗУТ са делегирани на Общинския съвет правомощия да установи с наредба единствено реда, по който се издава разрешението, но не и материалноправните основания за издаването му, а още по-малко да тълкува, като допълва закона и дефинира обекти извън обсега на чл.56, ал.1 от ЗУТ, като преместваеми.

 

Прочетете също:

Определиха състава на подвижните избирателни секции в община Плевен

Подвижните избирателни секции в община Плевен ще са три – по  една за Плевен и ...